Posted in Հայրենագիտություն

Հայկ և Բել

Հայկ և Բել առասպելական ավանդավեպը գրել է Մովսես Խորենացին հինգերրորդ դարում։Այս պատմությունը իրական հիմքեր ունի։Հայկ նահապետը հայերի նախնին է, հենց նրա անունով ենք անվանել մեր երկրի անունը՝ Հայաստան։Շատ տարիներ առաջ մարդիկ որոշում են Բաբելոնը կառուցել,որպեսզի հասնեն Ասծուն։Աստված բարկացավ և նրանց տվեց տարբեր լեզուներ, որպեսզի իրար մարդիկ չհասկանան։Այդ ժամանակ Բելը , որ Բաբելոնացի էր որոշում է լինել այդ տարբեր ազգերի տերն ու տիրակալը։Բայց Հայկ Նահապետը, որը սերմանում էր Նոյ Նահապետի տոհմից, չհեր կարող հնազանդվել այդ բռնապետին ։Նա որոշում է հեռանալ Բաբելոնից։Հայկը իր 300 հոգանոց ցեղը վերցնում և գնում է Արարատ գավառում բնակվելու։Բելը իր զորքը հավաքում է և գալիս է Հայկի հետ կռվելու, որպեսզի ստրկացնի Հայկին ։ Նրանք Վանա լճի մոտ սկսում են մարտնչել։Բելը վախկոտի պես հեռվում մի բլրի վրա կանգնած նայում էր, թե ինչպես էին կռվում, իսկ Հայկը առաջնորդի պես զորքի սկզբից էր կռվում։ՀայկըԲելին տեսնում է և նետը քաշում է և թիկունքից Բելին խոցում է ։Բելը տապալվում է գետնին։Հայկի սերունդը կոչվել է Հայկազուն։Հայկի հաղթանակով էլ այն ժամանակ նոր տարին եղել է օգոստոսի 11-ին։Ահա և մեր նախահայր Հայկ Նահապետի պատմությունը։

Posted in Մայրենի, Ընթերցանություն

Վիլյամ Սարոյան «Թե ինչ կարող է պատահել, երբ գոհացնում ես անշնորհակալ մարդկանց»

Մի ընտանիքում կույր մարդ կար, որին տալիս էին ամենաընտիր կերակուրը, հագուստը, անկողինը՝ ամեն, ամեն ինչ, բայց գիշեր-ցերեկ թնկթնկում էր ու դժգոհում, որ իր հետ շատ տմարդի են վարվում։

Ընտանիքի մյուս անդամները եթե ջուր էին խմում, ապա կույրին կաթ էին տալիս, յուրաքանչյուրը բավարարվում էր մի աման ապուրով, բայց կույրին երեքն էին տալիս։

Նրանք կես նկանակ հաց էին ուտում, իսկ կույրը՝ երեք։

Բայց միևնույն էր, նա ողբում էր շարունակ և անիծում իր բախտը։

Եվ կույրի ծնողները, չդիմանալով նրա թնկթնկոցին, շատ բարկանում և մորթում են իրենց միակ գառը, խորովում են և սկյուտեղով մատուցում։

Կույրը հոտվտում է, հետո շոշափելով ուզում է չափը իմանալ։ Վերջապես սկսում է ուտել։

Առաջին պատառը կուլ տալիս ասում է.

-Եթե էսքանը ինձ եք տալիս, հիմա ո՞  վ գիտի ամեն մեկիդ մի ոչխար է հասել։

Առաջադրանքներ

1. Ընթերցի՛ր առակը և մեկնաբանի՛ր:Այս առակը կարդալով ես հասկացա, որ անշնորհակալ մարդուն ինչ էլ անես, մեկ է քիչ է։

2. Բնագրից օգտվելով, բնութագրի՛ր առակի գլխավոր հերոսին:Այդ կույրը անշնորհակալ, եսասեր և ապերախտ մարդ էր

3. Առակի ասելիքը բնորոշող առած-ասացվածքներ գտի՛ր:

Մարդիկ սովորաբար հակված են հավատալու նրան, ինչ իրենք ցանկանում են։

Կեսար

Կան այն աստիճան ժլատ մարդիկ, որոնց կենսակերպին նայելիս` կթվա, թե նրանք պատրաստվում են հավերժ ապրել, կան նաև այն աստիճան մսխողներ, որոնց կենսակերպը կարծես ասում է, թե նրանք պատրաստվում են հենց վաղը մեռնել:

Արիստոտել

Միայն սեփական երջանկության մասին մտածողները բացարձակ ոչնչություններ են:

Մարկ Տվեն

Posted in русский

1.Прочитай и допиши сказку. Озаглавь её.

Фея учителница

Жила-была Фея. И был у неё помощник — маленький Эльф.
Эльф очень любил ночью поливать цветы.
Фея говорила ему: «Этого делать нельзя! Ночью все цветы спят, а ты им мешаешь!» Но Эльф не слушал Фею.
И вот однажды Фея решила про учить
Эльфа. Фея решила спрятать цвети что бы проучить Эльфа.Он увидел что цвети пропали и очень огарчился. Он понял что не нужно поливать цвети ночью,и тогда Фея принесла цвети обратно.

2.Придумай маленькую сказку, которая будет начинаться со слов: «Жил на свете…»

Жил на свете принцесса. Она было очень грязноя и не любила купатся. Однажди она пропала. Люди увидели и хотели помочь. Они спрашовали где она живёт и она скозала что она принцесса. Её не кто не верили потому что она было очень грязная, Принцесса понела что надо быть чистой.

3.Собери пословицы и запиши.(устное обсуждение смысла пословиц)

Ласковое слово горы свернёт.

Злое слово хуже стрелы ранит.

С добрым словом и чёрствый хлеб вкусен.

Доброе слово человеку что дождь в засуху.

Где мир да любовь там все друзья.

Ласковое словои чёрствый хлеб вкусен.
Злое слово,что дождь в засуху.
С добрым словомтам все друзья.
Доброе слово человеку,хуже стрелы ранит.
Где мир да любовь,горы свернёт.

4.Образуйте множественное число

мама-мамы, сад-сады, шкаф-шкафы, стол-столы, студент-студенты, журнал-журнали, рыба-рибы, подъезд-подъезды, вход-входы, фильм-фильмы, лифт-лифты, комната-комнты, диван-диваны, кабинет-кабинеты, район-районы, класс-классы, университет-университеты, ресторан-рестораны, монитор-мониторы, фирма-фирмы, стадион-стадионы, нота-ноты, ваза-вазы, год-года, режиссёррежиссёры-, поэт-поеты, игра-игры, театр-театры, дом-дома, профессор-профессоры, город-города, глаз-глазы, яйцо-яйцы, брат-братья, стул-стуля, друг-друзя, муж-мужя, дерево-деривя, лист-листя, сын-сыновя, человек-человеки, ребёнок-ребята.

5.Образуйте множественное число. Модель: большой дом – большие дома

Новый- учебник-новые учебники, хорошая комната-хорошые комнаты, большое окно-большые окна, интересный фильм-интересные филмы, синяя ручка синние ручки, трудное упражнение трудные упражнении, красный карандаш красные карандашы, старое здание старые здания, русская песня русские песни, старший брат старшие братья, иностранный язык иностранные языки.

Posted in русский

Ответь на вопросы(письменно, в блоге).

 1. Почему сказка называется «Мальчик-Огонёк»?Потому что огонь превратилось в мальчика
 2. Почему мальчик-Огонёк бросился в воду?Он хотел спость мальчика
 3. Какое сердце у Огонька?У огонька доброе сердце
 4. Почему Солнце помогло Огоньку?потому что солнце увидела доброе сердце мальчика
 5. Кто справедливее — Солнце или Фея? Почему?слнце справедливее потому что увидела доброе сердце малчика
 6. Как бы вы поступили на месте мальчика-Огонька?Я бы тоже так сделала

Запомни слова и составь с ними предложения

Чёрные угольки — սև ածուխներ;

Из чёрных угалка мы сделали огонь

луч — շող;

солнечные лучи очень тёплые
крепко дружить — լավ ընկերություն անել;

Мы с братом очень крепко дружим
справедливый — արդարացի.

Моя мама очень спроведлива

Всё расставь по местам, найдите начало и конец

Ребята весело смеялись.

Фея превратила его в маль чика.

Он крепко дружил с ребятами.

Жил на свете маленький горячий Огонёк.

Однажды Огонёк был один на берегу реки.

Ребята веселобыл один на берегу реки.
Фея превратиладружил с ребятами.
Он крепкосмеялись.
Жил на светеего в мальчика.
Однажды Огонёкмаленький горячий Огонёк.
Р

Ласковое словои чёрствый хлеб вкусен.
Злое слово,что дождь в засуху.
С добрым словомтам все друзья.
Доброе слово человеку,хуже стрелы ранит.
Где мир да любовь,горы свернёт.
Posted in Մայրենի

Բառային աշխատանք

Մեկ բառով գրի՛ր.

Զվարթ ձայն ունեցող-զվարթաձայն

Լրագիր վաճառող-լրագրավաճառ

Զվարճություն սիրող-զվարճանալ

Գիրք վաճառող-գրավաճառ

Ժպտուն երես ունեցող-ժպտերես

Հաց վաճառող-հացավաճառ

Միս վաճառող-մսավաճառ

Նախադասություններն այնպես կետադրիր, որ տարբեր իմաստներ հաղորդեն։

Փոքրիկ եղբայրդ տանն է:

Փոքրիկ եղբայրդ տա՞նն է:

Պատմությունը կարդա՛.

Երկար ժամանակ հանելուկ էր մնացել այն բանը, թե ինչու են փոքրիկ ձկները մտնում գրենլանդական շնաձկների բերանները։ Վերջերս պարզեցին, որ այդ շնաձկների աչքերը լույս են տալիս։ Դրանով էլ նրանք խեղճ ձկնիկներին հրապուրում են։

Պատմի՛ր այն մասին, թե ինչու է փոքրիկ ձուկը մտնում շնաձկան բերանը։

Երկար ժամանակ հանելուկ էր մնացել այն բանը, թե ինչո՞ւ է փոքրիկ ձուկը մտնում գրենլանդական շնաձկների բերանները։ ձկներ-ձուկ, է-են

Վերջերս պարզեցին, որ այդ շնաձկների.աչքերը լույս են տալիս։ Դրանով էլ նրանք խեղճ ձկնիկներին հրապուրում են:

Ստացված պատմությունը կարդա՛։ Ի՞նչ փոփոխություններ կատարվեցին, գրի՛ր, օրինակ՝ է-են, ձուկը-ձկները։

Մեկ բառով կամ բառակապակցությամբ բացատրիր.

Ման գալ-զբոսնոլ

Հոգին ուտել-բարկացնել

Խելքից պակաս-խենթ

Խելքը գլուխը հավաքել-խելոք դառնալ

Գլխի ընկնել-հասկանալ

Խոսքը մեր մեջ մնա-գաղտնի պահել

Սիրտը փորն ընկնել-վախենալ

Գլուխ կոտրել-նպատակին հասնել

Շարունակիր այսպես.

Արջը ձմռանը քուն է մտնում:

Արջերը ձմռանը քուն են մտնում:

Դելֆինը փրկում է խեղդվող մարդուն:

Դելեիները փրկում են խեղտվող մարդուն։

Ոչ մեծ նավը երբեմն ավելի լավ է դիմանում փոթորկին, քան խոշոր նավը:

Ոչ մեծ նավերն երբեմն ավելի են դիմանում փոթորքին, քան խոշոր նավերն։

Կետը կաթնասուն կենդանի է:

Կոտորը կաթնասուն կենդանիներ են։

Առյուծը կուշտ լինելիս կենդանիների վրա չի հարձակվում:

Առյուծները կուշտ լինելիս կենդանիների վրա չեն հարձակվում։

Աղբյուրը՝ <<Հայոց լեզու 4>> աշխատանքային փաթեթ․ 

Հեղինակ՝ Մ․ Սիմոնյան

Posted in Մայրենի

Բառային աշխատանք

Տրված արմատներով նոր բառեր կազմիր:  

  Բազուկ և աթոռ-բազկաթոռ

 Գանգուր և հեր -գանգրահեր

Դյուրին և գրգռել  — դյուրագրգիր

 Հորդ և առատ -հորդառատ

Ամպ և գոռգոռալ  -ամպագոռգոռ

Առնել և տալ    -առևտուր     

Գառնուկ և արածել   -գարնարած                      

2.Բառարանից օգտվելով  գտիր տրված բառերի հոմանիշները:    

Հովիկ-Հովացնել

Արնագույն-կարմիր

Փարթամ-շքեղ

Մեծամիտ-գոռոզ, հպարտ

Ուրախանալ-զվարճանալ

Ուղիղ-ճշմարիտ

Վարար-հորդ

3.Տեղադրի՛ր համապատասխան բառը:

 Ա) Բար, բառ, կրունկ, կռունկ, համար, համառ:

կռունկների երամը թռչում էր տաք երկրներ:             Քեզ համար մի նվեր եմ պատրաստել:

Աղջկա կոշիկի կրունկը կոտրվեց:                       Այդ համառ տղային համոզելը դժվար է:

Օտար քաղաքում ականջիս հայերեն բառեր հասան:

Այդ ծառն այլևս բար չի տալիս:

Բ) Թռչել, առօրյա, բարեհամբույր, առիթ – անառիթ, օշարակ, կիսապառկած, երկարատև:

Ինքնաթիռը թռավ օվկիանոսի վրայով: Մարդիկ հոգնել էին երկարատև թռիչքից և անհարմարության զգացումից: Նրանք երազում էին շուտափույթ ոտք դնել ցամաքի վրա, հասնել իրենց տները,լոգանք ընդունել և զբաղվել առօրյա գործերով: Ձանձրույթն այլևս չէր կարողանում ցրել անգամ բարեհամբույր ուղեկցորդուհին, որն  առիթ-անառիթ հայտնվում էր սրահում, ուրախ և անհոգ ժպիտը դեմքին`կիսապառկած ուղևորներին օշարակ ու հանքային ջուր մատուցելու:

Posted in Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

 1. Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 5 դմ է։ S=5×5=25, P=4×5=20
 2. Քառակուսու պարագիծը 28 դմ է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։28:4=7
 3. Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։?X?=49, 7×7=49
 4. Հաշվի՛ր 25 սմ և 11 սմ  կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:P=2×25+2×11=50+22=72, S=25×11=275,
 5. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 14 սմ է։14×2=28
 6. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 32 դմ է։32×2=64
 7. Ուղղանկյան լայնությունը 8 սմ է, իսկ երկարությունը 2 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։8+2=10, P=2×10+2×8=20+16=36, S=10×8=80
 8. Հաշվի՛ր 3 դմ, 4 դմ  և 5 դմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։3+4+5=12
 9. Հաշվի՛ր 15 սմ, 14 սմ, 16 սմ և 17 սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։15+14+16+17=62
 10. Գործնական աշխատանք․

Սիրելի  սովորողներ,  կատարեք չափումներ ու  հաշվեք ձեր  հյուրասենյակի  հատակի  մակերեսն ու պարագիծը։

Դրա համար կատարեք հետևյալ քայլերը՝

 • Նախ նշեք, թե հյուրասենյակի հատակը ինչպիսի երկրաչափական պատկեր է։ Մեր հյուրասենյակը ուղղանկյուն է
 • Մատրի(չափերիզի) միջոցով չափեք հյուրասենյակի հատակի լայնությունն ու երկարությունը։Հյուրասենյակի երկարությունը 7մետր է, իսկ լայնությունը 5մետր է։
 • Հաշվեք ձեր  հյուրասենյակի  հատակի  մակերեսն ու պարագիծը։S=35, P=24
 • Կատարեք ֆոտոշարք, որտեղ երևան, թե ինչպես եք կատարում չափումները։
 • Արդյունքը ֆոտոշարքի հետ միասին տեղադրեք բլոգում։ https://www.youtube.com/watch?v=EHPmb6D0gZU
Posted in Մայրենի, Ընթերցանություն

Վիլյամ Սարոյան «Սրամիտ երիտասարդը»

Արամ քեռիս շատ էր սիրում պատմել թագավորի և երիտասարդի պատմությունը: Թագավորը հակված էր անհեթեթ ու ծիծաղալի մտքերի, իսկ նրա երիտասարդ խորհրդականն ավելի ողջամիտ ու խելացի էր, քան թագավորն ու նրա բոլոր նախնիները միասին վերցրած:

Մի երեկո թագավորն ասում է.

– Մինչև լուսանալը ինձ պետք է զեկուցես, թե քաղաքում քանի կույր կա:

– Լսում եմ, – պատասխանում է երիտասարդը, – ամեն բան հասկանալի է:

Եվ հեռանում է, որպեսզի պատասխան գտնի այդ անհեթեթ խնդրին:

Անմիջապես կանչում է մի փորձառու հաշվապահի, նստեցնում է ախոռի ամենագեղեցիկ ձիու վրա, գրիչն ու տետրը ձեռքն է տալիս և կարգադրում քաղաքով մեկ շրջել իր ետևից և հաշվառել հանդիպած բոլոր կույրերին: Ապա հաստ պարանով եղրևանու մի մեծ ճյուղ է կապում ձիու թամբին և ճյուղը ետևից քարշ տալով, սկսում է շրջել քաղաով:

Որոշ ժամանակ անց հանդիպում է մի ծերունու, ով նրան տեսնելով, բացականչում է.

– Ա’յ որդի, ի՞նչ ես անում:

Երիտասարդ հաշվապահի կողմն է շրջվում և ասում.

– Այս մարդը կույր է, սկսի’ր հաշվել:

Հաջորդ փողոցում մի կին գլուխը դուրս է հանում շքեղ տան պատուհանից և ձայնում.

– Այդ ի՞նչ եք անում, երիտասարդ:

Եվ երիտասարդը հաշվապահին կարգադրում է շարունակել հաշվառումը:

Մինչև առավոտ կույրերի թիվը ներառում է քաղաքի բոլոր բնակիչներին, և խորհրդատուն ու հաշվապահը ձիերի գլուխները դեպի արքայական պարտեզն են շրջում: Նրանք դեռ շարունակում էին իրենց ետևից քարշ տալ եղրևանու ճյուղը:

Ինչի՞ մասին է առակը: Մի քանի նախադասությամբ պատմի՛ր:Այս առակը ցույց է տալիս, որ նշանակություն չունի թագավոր ես թե սովորական մարդ։Կարևորը մարդ պետք է խելացի լինի։

Posted in Uncategorized

Եվրասիա. առաջադրանք

Լրացնել բաց թողնված բառերը՝

Եվրասիա մայրցամաքն իր մեջ է ներառում երկու աշխարհամաս Ասիայի և Եվրոպայի : Այս միակ մայրցամաքն է, որը ողողվում է չորս օվկիանոսներով. հարավում`  Ատլանտյան օվկիանոսով, հյուսիսում՝ Սառուցյալ, արևմուտքում`   Խաղաղօվկիանոսը և արևելքում՝ Հնդկական օվկիանոսը: Եվրասիան ձգվում է արևմուտքից արևելք 16 հազ. կմ, հյուսիսից հարավ `   8 հազ. կմ, մակերեսն է՝ 53.4 մլն. կմ: Դա մոլորակի ամբողջ ցամաքի 1/3 մասից ավելին է կազմում: Եվրասիայի կղզիների մակերեսը մոտ 2.75 մլն. կմ է: Եվրասիայում է գտնվում՝Երկրագնդի ամենաբարձր լեռը` Եվերեստը   բարձրությունը 8848մ, ամենախոշոր լիճը`  Կասպից ծովը և ամենախորը`   Բայկալ լիճը: