Երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան-Սոֆի Օհանյան 4.2
Ընտրությամբ խումբ- Թատրոն
Երկարացված օրվա ծառայություն- Չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-չեմ օգտվում 
Լրացուցիչ կրթություն-դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-Անգլերեն և պար

Հովհաննես Թումանյան | Սուտլիկ որսկանը

Սուտլիկ որսկանը - Վիքիպեդիա՝ ազատ հանրագիտարան

Հորս կնունքով, մորս ծնունդով, վեր կացանք մի օր հինգ ու վեց ոոգով, թրով-թվանքով որսի գնացինք։ Հադին էր, Հյուդին էր, Չատին էր, Մատին էր, հերս էր, ես էի, գնացինք որսի…Սարեր, ձորեր դուզ գնացինք, որտեղ որս կար՝ սուս ու փուս գնացինք, որտեղ ահ էր՝ կուզ ու կուզ գնացինք…Գնացի՜նք, գնացի՜նք, շատ թե քիչ, մին էլ տեսնենք երեք լիճ. երկուսը ցամաք, մնի մեջ էլ ըսկի ջուր չկա։ Մին էլ, ըհը, մտիկ տանք, որ էս անջուր լճում լողում են, ճչում երեք հատ սպիտակ բադ, երկուսը սատկած են, մինն էլ կենդանի չի։— Հադի՛, տո՛ւր հա, տո՛ւր։Թե՝ թվանք չունեմ։— Հյուդի՛, տո՛ւր հա, տո՛ւր։— Ես էլ չունեմ։— Չատի… Մատի…— Մենք էլ չունենք։— Բա ի՞նչ անենք…Հորս ձեռին կարճ ու երկար, հաստ ու բարակ մի փետ կար. երեսն առավ, նշան դրեց, մին էլ տրա՜ք, որ կրակեց… Նա կրակեց, ես զարկեցի, որ զարկեցի՝ փռվեց էսպես՝ ամեն թևը հինգ գազ ու կես…— Հադի, դանա՜կ…Թե՝ դանակ չունեմ։— Հյուդի, դու…— Ես էլ չունեմ։— Չատի՞, Մատի՞…— Մենք էլ չունենք…Հերս էլ ունի, բերան չունի։Էս անբերան դանակը քաշեցինք։ Հադին մորթեց, չկարաց. Հյուդին մորթեց, չկարաց, Չատին չկարաց, Մատին չկարաց, հերս էլ չկարաց, ե՛ս քաշեցի մորթեցի։Մորթեցի, վեր գցեցի, բադ մի ասիլ՝ մի գոմեշ ասա։ Հադին շալակեց, չկարաց, Հյուղին շալակեց, չկարաց, Չատին չկարաց, Մատին չկարաց, հերս էլ չկարաց, ե՛ս շալակեցի։ Շալակեցի, գնացինք։Գնացինք, գնացինք, հասանք մի տեղ, մին էլ տեսնենք երեք գեղ, երկուսի տեղն իսկի չի երևում, մնումն էլ իսկի շենլիկ չկա։ Էս անշեն գեղում դես ման եկանք, դեն ման եկանք, մի տուն գտանք, մեջը երեք պառավ, երկուսը մեռած, մինի բերանումն էլ շունչ չկա։— Տղերք, ասինք, եկեք բադով փլավ անենք։Էս անշունչ պառավը գնաց դես ման եկավ, դեն ման եկավ, կես բրինձ գտավ, երեք պղինձ, երկուսը ծակ, մինն էլ իսկի տակ չունի։Ջուրը լցրինք էս անտակ պղինձը, մեջը ածինք բադն ու բրինձը, անկրակ եփեցինք։ Եփեց, եփեց, միսն ու բրինձը գնացին, մնաց ջուրը։Որսից եկած սոված մարդի՜կ, վրա եկանք, կերա՜նք, կերա՜նք, ոչ աչքներս բան տեսավ, ոչ բերաններս բան մտավ։

My info Planet- Իմ տեղեկատվական մոլորակը

Ivan Aivazovsky  Հովհաննես Այվազյան

Հովհաննես Այվազովսկի - Վիքիպեդիա՝ ազատ հանրագիտարան

Ivan Konstantinovich Aivazovsky was born on the 29th of July,1817. He was a Romantic painter who is considered one of the greatest masters of marine art. Baptized as Hovhannes Aivazian, he was born into an Armenian family in the Black sea port of Feodosia in Crimea.

He studied at the Imperial Academy of Arts in Saint Peterburg. Aivazovsky traveled to Europe and lived briefly in Italy  in the early 1840s. Then he returned to Russia and was appointed the main painter of the Russian Navy. Aivazovsky had close ties with the military and political elite of the Russian Empire.He was sponsored by the state.The saying “worthy of Aivazovsky’s brush”, popularized by Anton Chekhov, was used in Russia for describing something lovely. He remains highly popular in Russia in the 21st century.

Aivazovsky was also popular outside Russian Empire. He held numerous solo Exhibitions in Europe and the United States. He created around 6,000 paintings in his 60s. He depicted seascapes, battle scenes, Armenian themes and portraiture. Most of Aivazovsky’s works are kept in Russian, Ukrainian and Armenian museums as well as private collections.

Իվան Կոնստանտինովիչ Այվազովսկին ծնվել է հուլիսի 29-ին, 1817թ: Նա ռոմանտիկ նկարիչ էր, ով համարվում էր ծովային արվեստի մեծագույն վարպետներից մեկը: Մկրտվել է որպես Հովհաննես Այվազյան: Ծնվել է Սև ծովի Ֆեոդոսիա նավահանգստում գտնվող հայ ընտանիքում: 

Սովորել է Սանկտ Պետերբուրգի կայսերական արվեստի ակադեմիայում: Այվազովսկին ւկհդսմճանապարհորդել է Եվրոպա և 1840-ականների սկզբին կարճ ժամանակով ապրել է Իտալիայում: Դրանից հետո նա վերադարձել է Ռուսաստան և նշանակվել Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի գլխավոր նկարիչ: Այվազովսկին սերտ կապեր է ունեցել Ռուսաստանի կայսրության ռազմական ու քաղաքական վերնախավի հետ: Նա հովանավորվում էր պետության կողմից: Անտոն Չեխովի կողմից հանրահռչակված «Այվազովսկու վրձնին արժանի» ասացվածքն օգտագործվել է Ռուսաստանում ինչ-որ գեղեցիկ բան նկարագրելու համար: Նա շարունակում է մեծ ժողովրդականություն վայելել Ռուսաստանում​՝ 21-րդ դարում: 

Այվազովսկին սիրված էր նաև Ռուսական կայսրության սահմաններից դուրս: Նա բազմաթիվ անհատական ցուցահանդեսներ է անցկացրել Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում: Գրեթե 60-ամյա կարիերայի ընթացքում նա ստեղծել է շուրջ 6000 նկար: Նա պատկերել է ծովանկարներ, մարտական տեսարաններ, հայկական թեմաներ և դիմանկարներ: Այվազովսկու աշխատանքների մեծ մասը պահվում են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Հայաստանի թանգարաններում, ինչպես նաև մասնավոր հավաքածուներում:

The human cost of the Karabakh war Ղարաբաղյան պատերազմի մարդկային գինը

Thousands of people have been displaced by the recent war over Nagorno-Karabakh. Five displaced Armenians tell their stories to Tom Mutch and Avetis Harutyunyan.

Հազարավոր մարդիկ տեղահանվել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին պատերազմի պատճառով: Տեղահանված հինգ հայեր պատմում են Թոմ Մութչին և Ավետիս Հարությունյանին:

On 27 September, one of the world’s most bitter conflicts erupted into a full-scale war. Armenia and Azerbaijan fought for six brutal weeks over the disputed region of Nagorno-Karabkah, which is internationally recognised as Azerbaijani territory but traditionally populated by a majority of ethnic Armenians.

Սեպտեմբերի 27-ին աշխարհի ամենադառը հակամարտություններից մեկը վերաճեց լայնամասշտաբ պատերազմի: Հայաստանն ու Ադրբեջանը վեց դաժան շաբաթ պայքարում էին վիճահարույց Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի շուրջ, որը միջազգայնորեն ճանաչված է որպես Ադրբեջանի տարածք, բայց ավանդաբար բնակեցված էթնիկ հայերի մեծամասնությամբ:

The war ended on 10 November, after Russia brokered a ceasefire. Under this deal, Armenia has handed over seven areas in a buffer zone that surround Karabakh, and Azerbaijan has kept the territories it recaptured. Russian peacekeepers now protect the road that connects Nagorno-Karabkah to Armenia.

Պատերազմն ավարտվեց նոյեմբերի 10-ին, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը միջնորդեց հրադադարի ռեժիմը: Այս գործարքի համաձայն, Հայաստանը յոթ տարածք է հանձնել Ղարաբաղը շրջապատող բուֆերային գոտում, իսկ Ադրբեջանը պահել է իր հետ գրաված տարածքները: Ռուս խաղաղապահներն այժմ պաշտպանում են Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը:

For nearly a century, the two communities lived in relative peace. But as the Soviet Union collapsed in the early 1990s, the dispute descended into ethnic conflict. Armenia eventually won the war. 250,000 ethnic Armenians fled reprisals in Azerbaijan and up to 700,000 Azerbaijanis fled, or were forcibly expelled from territories in and around Nagorno-Karabakh.

Մոտ մեկ դար երկու համայնքներն ապրում էին համեմատաբար խաղաղ: Բայց երբ Սովետական Միությունը փլուզվեց 1990-ականների սկզբին, վեճը վերածվեց էթնիկական բախումների: Ի վերջո, Հայաստանը շահեց պատերազմը: 250,000 էթնիկ հայ փախավ վրեժխնդրությունից Ադրբեջանում և մինչև 700,000 ադրբեջանցի փախավ, կամ բռնությամբ վտարվեց Լեռնային արաբաղի և դրա հարակից տարածքներից:

A ceasefire was signed in 1994. It was punctuated by sporadic escalation. But in 2020, Azerbaijan attacked seriously and won the war, in part due to backing by Turkey. Up to 90,000 ethnic Armenians were forced to flee their homes. Many are now housed in refugee camps in Armenian cities such as Yerevan, Gyumri and Goris. Local authorities say that up to 25,000 have returned since the end of the fighting.

1994-ին կնքվեց զինադադար: Այն կետադրվում էր պարբերական սրացմամբ: Բայց 2020-ին Ադրբեջանը լրջորեն հարձակվեց և հաղթեց պատերազմում, մասամբ Թուրքիայի աջակցությամբ: Մինչև 90,000 էթնիկ հայեր ստիպված էին լքել իրենց տները: Այժմ շատերը տեղավորված են փախստականների ճամբարներում ՝ Հայաստանի քաղաքներում, ինչպիսիք են Երևանը, Գյումրին և Գորիսը: Տեղի իշխանությունները ասում են, որ մարտերի ավարտից ի վեր վերադարձել է մինչև 25,000 մարդ:

Даша и Звездочка

Жила-была одна девочка по именем Даша. У нее бело щенок по именем Звездочка. Даша очень любила Звездочку. Однажды Звездочка пошла гулять. Она в городе много гуляла а потом увидел свой любимый лес. Этот лес назвали Колючий лес. Даша искала своего щенка но не нашла. Она очень огорчился что не нашли своего щенка. Ее родители успокаивали Дашу. И Даша вспомнила что Звездочка очень любила гулять в Колючим лесу. Она с родителями поехала туда. Когда они пошли туда Даша увидела что куст шевелился. Из этого куста пригнула Звездочка. Даша была очень очень рада когда увидела своего щенка.

Ճամբարային առաջին օրվա մասին

Ես այսօր կպատմեմ իմ ճամբարի առաջին օրվա մասին: Սկզբում ես ծանոթացա երեխաների հետ, իսկ հետո մեր դասանվանդող՝ ընկեր Սոնան մեզ պատմեց, թե ինչ ենք անելու,ինձ շատ հետաքրքրեց:Նաև մոռացա ասեմ մեր խմբի անունը Բիայլիլի է: Նաև իմ ընկերների հետ գեղեցկացրեցինք մեր դպրոցը ծաղիկներով: Ես և իմ ընկերուհի Մաշան ջրեցինք մեր դպրոցի բոլոր ծաղիկները: Իսկ հետո մենք նայեցինք մի մուլտֆիլմ որը նամակների մասին էր: Այդ մուլտֆիլմում մի ճերմակ երկար մորուքով մի պապիկ կար կարծես այդ Ձմեռ Պապիկնն էր, որովհետև նա երեխաներին նվերներ էր տանում:Փոշտատարը իր տնակում նամակներ էր հավաքում երեխաներից, իսկ հետո տանում էր ճերմակ երկար մորուքով պապիկին էր տալիս հետո էլ փոշտատարը և մորուքով պապիկը տանում էին այդ նվերները և բաժանում էին երեխաներին: Շատ գեղեցիկ մուլտֆիլմ էր:Իսկ վերջին ժամը մենք գնացինք երգի դասի, այնտեղ մենք սովորեցինք երգ՝ անունը Նուբար և սովորեցինք նոր պար այդ նուբար երգի համար:Այսօր շատ լավ օր էր ճամբարում ես հիանալի օր անցկացրեցի այնտեղ:

Երկրորդ ուսումնական շրջան. անհատական ուսումնական պլան

Անուն Ազգանուն- Սոֆի Օհանյան
Ջոկատի անվանում- Բիայլիլի
Երկարացված օր մնում եմ/չեմ մնում- չեմ մնում
Երթուղուց օգտվում եմ միակողմանի/երկկողմանի/չեմ օգտվում-
չեմ օգտվում

Լրացուցիչ պարապմունքների մասնակում եմ դպրոցում/դպրոցից դուրս և նշեք պարապմունքի անունը-Պարի, անգլերենի պարապունքի, մաթեմի պարապունքի և մայրենիի պարապունքի

09:00-09:20— Ճամբարային ողջույն, ընդհանուր ճամբարային պարապմունք
09:20-10:05 Օտարալեզու ճամբարային նախագիծ- Դիանա Ղազարյան և ընկերներ
10:05-12:35- Ճամբարային գործունեություն- Ջոկատի լոգոյի և կարգախոսի ընտրություն, ջոկատի անդամների ծանոթացում, օրակարգի հրապարակում, անելիքների ճշտում, ստուգատեսներին ծանոթացում, ծիսական թեյըմպում, շրջակա միջավայրի խնամք՝ ծաղիկների ջրում, ներքին բակերի հերթապահություն, Արատեսյան եռօրյա ճամփորդության մանրամասների քննարկում, Ջրվեժ անտառապարկ ճամփորդության քննարկում, Այցելություն սահադաշտ
. մուլտֆիլմի դիտում -քննարկում«Կլաուս»
Ընդմիջում՝ 12:35 — 12:55
12:55 — 13:35— Ազգագրական փառատոն. երգուսուցում- Սեդա ԹևանյանՀունվարի 12
08:00-08:45-Կրթահամալիրյան երթուղու պատասխանատու
08:45-09:00-Սովորողների ընդունում
09:00-09:20- Ճամբարային ողջույն, ընդհանուր ճամբարային պարապմունք
09:20-10:55- Ազգագրական փառատոնի հարթակներ. Նավասարդյան խաղեր, ասիլ բասիլների թխում, չարխափանների պատրաստում
11:05-11:50- Օտար լեզու. ճամբարային գործունեություն- Հայկուհի Հովհաննիսյան
11:55-12:35— Բնագիտական փորձեր, նկարահանում, մոնտաժում, հայտագրում Բնագիտատեխնիկական ստւոգատեսին
Ընդմիջում՝ 12:35 — 12:55
12:55 -14:20 Ընտրությամբ գործունեության ճամբարային նախագծեր

Հունվարի 13
08:00-08:45-Կրթահամալիրյան երթուղու պատասխանատու
08:45-09:00-Սովորողների ընդունում
09:00-09:20- Ճամբարային ողջույն, ընդհանուր ճամբարային պարապմունք
09:20- 10:05- Ազգագրական փառատոն. երգուսուցում- Սեդա Թևանյան
10:30-12:0- Բիայնա ջոկատի արտագնա մարզական պարապմունքը Իրինա Ռոդնինայի անվան գեղասահքի դպրոցում
12:00-14:00— բնագիտական գործունեություն՝ միջավայրի խնամք, բույսերի խնամք, մանրադիտակով զննումներ
սեղանի ինտելեկտուալ խաղեր, բնագիտական փորձեր, Դիջիթեք 2021-ի նյութերի հայտագրում, հաջորդ օրվա անելիքների քննարկում, գրանցում
Հունվարի 14
08:00-08:45-Կրթահամալիրյան երթուղու պատասխանատու
08:45-09:00-Սովորողների ընդունում
09:00-09:20- Ճամբարային ողջույն, ընդհանուր ճամբարային պարապմունք
09:30-10:30 -Այցելություն Վիգեն Ավետիսի քանդակի դպրոց. Ալիս Գևորգյանի հետ կավով պատրաստում ենք սեպագրեր սալիկների վրա
10:30-11:00— Այցելություն Աստղացուցարան
11:30-12:35- Տեխնոլոգիական գործունեություն՝ տրյուֆելների պատրաստում
Ընդմիջում՝ 12:35 — 12:55
12:55 -14:20 Ընտրությամբ գործունեության ճամբարային նախագծերՀունվարի 15
08:00-08:45-Կրթահամալիրյան երթուղու պատասխանատու
08:45-09:00-Սովորողների ընդունում
09:00-09:20- Ճամբարային ողջույն, ընդհանուր ճամբարային պարապմունք
09:30-14:00- Բիայնիլի ջոկատի արտագնա մարզական պարապմունքը Ջրվեժի անտառապարկում
Հունվարի 18
08:00-08:45-Կրթահամալիրյան երթուղու պատասխանատու
08:45-09:00-Սովորողների ընդունում
09:00-09:20- Ճամբարային ողջույն, ընդհանուր ճամբարային պարապմունք
09:20-10:05 Օտարալեզու ճամբարային նախագիծ- Դիանա Ղազարյան և ընկերներ
10:05-12:35- Ճամբարային գործունեություն- շրջակա միջավայրի խնամք՝ ծաղիկների ջրում, ներքին բակերի հերթապահություն, Արատեսյան եռօրյա ճամփորդության մանրամասների քննարկում, մուլտֆիլմի դիտում -քննարկում « Ֆերդինանտ ցուլը»
Ընդմիջում՝ 12:35 — 12:55
12:55 — 13:35— Ազգագրական փառատոն. երգուսուցում- Սեդա Թևանյան
Հունվարի 19
08:00-08:45-Կրթահամալիրյան երթուղու պատասխանատու
08:45-09:00-Սովորողների ընդունում
09:00-09:20- Ճամբարային ողջույն, ընդհանուր ճամբարային պարապմունք
09:20-10:55- Ազգագրական փառատոնի հարթակներ. Նավասարդյան խաղեր, ասիլ բասիլների թխում, չարխափանների պատրաստում
11:05-11:50- Օտար լեզու. ճամբարային գործունեություն- Հայկուհի Հովհաննիսյան
11:55-12:35— Բնագիտական փորձեր, նկարահանում, մոնտաժում, հայտագրում Բնագիտատեխնիկական ստւոգատեսին
Ընդմիջում՝ 12:35 — 12:55
12:55 -14:20 Ընտրությամբ գործունեության ճամբարային նախագծերՀունվարի 2008:00-08:45-Կրթահամալիրյան երթուղու պատասխանատու
08:45-09:00-Սովորողների ընդունում
09:00-09:20- Ճամբարային ողջույն, ընդհանուր ճամբարային պարապմունք
09:20- 10:05- Ազգագրական փառատոն. երգուսուցում- Սեդա Թևանյան
10:30-12:00- Հանդիպում Աշոտ Տիգրանյանի հետ
12:00-14:00— բնագիտական գործունեություն՝ միջավայրի խնամք, բույսերի խնամք, մանրադիտակով զննումներ
սեղանի ինտելեկտուալ խաղեր, բնագիտական փորձեր, Դիջիթեք 2021-ի նյութերի հայտագրում, հաջորդ օրվա անելիքների քննարկում, գրանցումՀունվարի 21-23 — «Բիայնա» ջոկատի արտագնա ազգագրական պարապմունքը Արատեսի դպրական կենտրոնում