Գեղեցկուհի գազարը

               Գեղեցկուհի գազարը

Լինում է, չի լինում մի գեղեցկուհի գացար:Գեղեցկուհի գազարը շատ էր սիրում մանուշակագույն շորեր:Մի օր էլ
որոշեց իրա համար գտնել ամուսին:Հետո որեշեց իր գեղեցիկ մանուշագույն շորը հագնել:Հագավ իր շորը և
գնաց ճամփորդելու: Գնաց-գնաց, տեսավ մի պալատ:Մտավ պալատի մեջ և ասաց.
-Ես ուզում եմ գտնել ինձ համար ամուսին:
Եվ պալատի թագավորն ասաց.
-Ունենք, կարող ես վերցնել:Բայց պետք է մեր պալատում ապրես:
-Եղավ, պարոն թագավոր:
ԵՎ իրենք ապրեցին շատ երջանիկ: