Posted in Uncategorized

Երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան-Սոֆի Օհանյան 4.2
Ընտրությամբ խումբ- Թատրոն
Երկարացված օրվա ծառայություն- Չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-չեմ օգտվում 
Լրացուցիչ կրթություն-դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-Անգլերեն և պար