Posted in Մայրենի

Բառային աշխատանք

Մեկ բառով գրի՛ր.

Զվարթ ձայն ունեցող-զվարթաձայն

Լրագիր վաճառող-լրագրավաճառ

Զվարճություն սիրող-զվարճանալ

Գիրք վաճառող-գրավաճառ

Ժպտուն երես ունեցող-ժպտերես

Հաց վաճառող-հացավաճառ

Միս վաճառող-մսավաճառ

Նախադասություններն այնպես կետադրիր, որ տարբեր իմաստներ հաղորդեն։

Փոքրիկ եղբայրդ տանն է:

Փոքրիկ եղբայրդ տա՞նն է:

Պատմությունը կարդա՛.

Երկար ժամանակ հանելուկ էր մնացել այն բանը, թե ինչու են փոքրիկ ձկները մտնում գրենլանդական շնաձկների բերանները։ Վերջերս պարզեցին, որ այդ շնաձկների աչքերը լույս են տալիս։ Դրանով էլ նրանք խեղճ ձկնիկներին հրապուրում են։

Պատմի՛ր այն մասին, թե ինչու է փոքրիկ ձուկը մտնում շնաձկան բերանը։

Երկար ժամանակ հանելուկ էր մնացել այն բանը, թե ինչո՞ւ է փոքրիկ ձուկը մտնում գրենլանդական շնաձկների բերանները։ ձկներ-ձուկ, է-են

Վերջերս պարզեցին, որ այդ շնաձկների.աչքերը լույս են տալիս։ Դրանով էլ նրանք խեղճ ձկնիկներին հրապուրում են:

Ստացված պատմությունը կարդա՛։ Ի՞նչ փոփոխություններ կատարվեցին, գրի՛ր, օրինակ՝ է-են, ձուկը-ձկները։

Մեկ բառով կամ բառակապակցությամբ բացատրիր.

Ման գալ-զբոսնոլ

Հոգին ուտել-բարկացնել

Խելքից պակաս-խենթ

Խելքը գլուխը հավաքել-խելոք դառնալ

Գլխի ընկնել-հասկանալ

Խոսքը մեր մեջ մնա-գաղտնի պահել

Սիրտը փորն ընկնել-վախենալ

Գլուխ կոտրել-նպատակին հասնել

Շարունակիր այսպես.

Արջը ձմռանը քուն է մտնում:

Արջերը ձմռանը քուն են մտնում:

Դելֆինը փրկում է խեղդվող մարդուն:

Դելեիները փրկում են խեղտվող մարդուն։

Ոչ մեծ նավը երբեմն ավելի լավ է դիմանում փոթորկին, քան խոշոր նավը:

Ոչ մեծ նավերն երբեմն ավելի են դիմանում փոթորքին, քան խոշոր նավերն։

Կետը կաթնասուն կենդանի է:

Կոտորը կաթնասուն կենդանիներ են։

Առյուծը կուշտ լինելիս կենդանիների վրա չի հարձակվում:

Առյուծները կուշտ լինելիս կենդանիների վրա չեն հարձակվում։

Աղբյուրը՝ <<Հայոց լեզու 4>> աշխատանքային փաթեթ․ 

Հեղինակ՝ Մ․ Սիմոնյան