ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

  • Տրված բառերը դասավորելով և դրանց վերջավորությունները համապատասխանեցնելով, նախադասություններ կառուցիր:

Արջ, քնաթաթախ, որջ, դուրս գալ, նայել, ժպտալ, շուրջ, և, անտառ, քայլել:

Քնաթաթախ արջը որջից դուրս գալով նայեց շուրջը և ժպտալով քայլեց դեպի անտառ:

Խաղող, սերկևիլ, անուշահամ, միրգ, հասնել, աշուն, են, տանձ: 

Անուշահամ են աշնան մրգերը՝ խաղողը, սերկեֆիլը և տանձը:

  • Յուրաքանչյուր կետադրական նշանին համապատասխանող սյունակում գրիր դրա անվանումը:
՞:.՜՛,՝

հարցական
նշան
վերջակետմիջակետշեշտհրամայական
նշան
ստորակետբութ
  • Կետադրի՛ր նախադասությունները և յուրաքանչյուրի դիմաց գրիր, թե ի՞նչ հնչերանգով են արտասանվում:

Չորս, ուրեմն ես քեզնից հիսուն տարով մեծ եմ։ պատմողական

Այս մարդը քեզ շուտով դուրս կհանի այնպես չէ՞:Հարցական

 -Ձեր անունն ի՞նչ է,- հարցրեց նա։Հարցական

-Այստեղ պիտի մնա՞մ,- հարցրեց Յուլիսիսը։Հարցական

Հելլո՜, Յուլիսիս, այդտեղ ի՞նչ ես անում։հարցական

Ջա՜ն, այսօր ճամփորդության ենք գնալու։բացականչական

  • Կարդա՛ նախադասությունները և յուրաքանչյուրի դիմաց գրիր նրա տեսակը` ըստ հնչերանգի:

Ամեն ինչ պետք է անել անշտապ, մտածված:պատմողական

Ինչո՞ւ ես լռում, շարունակի՛ր խոսել, ես ուշադիր լսում եմ քեզ:հարցական և հրամայական

Ա՜խ, ի՜նչ լավ են սարի վրա անցնում օրերն անո՜ւշ-անո՜ւշ:Բացականչական

Գիշեր է, տղա՛ս, աչքերդ փակի՛ր ու քնի՛ր:հրամայական

Մի փոքրիկ խրճիթում ապրում էր արջը՝ իր երեք քոթոթների հետ:պատմողական

Մի՛ ստիր, ստելը արատավոր արարք է:Հրամայական

Երբ խոսակիցդ ինչ-որ բան է ասում, նայի՛ր նրա աչքերին և ուշադիր լսի՛ր:Հրամայական

Արդեն գնո՞ւմ ես, ե՞րբ նորից կհանդիպենք:հարցական