Թվի պատիկը

Առաջադրանքներ

 1. Գտիր  7-ի  կրկնապատիկը։7×2=14
 2. Գտիր  6-ի  եռապատիկը։ 6×3=18
 3. Գտիր   8-ի  քառապատիկը։8×4=32
 4. Գտիր  10-ի  հնգապատիկը։    10×5=50
 5. Գտիր  4-ի  տասնապատիկը։    4×10=40
 6. Թվարկիր  2-ի  պատիկ մի  քանի թիվ,  որոնք փոքր են 20-ից։2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18:
 7. Թվարկիր   3-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 3-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։3, 6, 9, 12, 15 …
 8. Գրեք  6-ի  պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 54-ից։6, 12,18,24,30, 36,42, 48:
 9. Գրեք  8-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 8-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։8, 16,24, 32, …
 10. Թվարկիր 7-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 30-ից։35, 42, 49, 56, 63, 70, …
 11. Թվարկիր  9-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 9-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։9, 18, 27, 36, …
 12. Թվարկիր 10-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 70-ից։10, 20, 30, 40, 50, 60,
 13. Թվարկիր  12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ից։36, 48, 60, …
 14. Գրեք  13-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 13-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։13,26, 39, 52, …
 15. Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։ 10×6=60
 16. Ո՞րն է ամենամեծ  միանիշ թվի կրկնապատիկը։ 9×2=18
 17. Ո՞րն է ամենափոքր  եռանիշ թվի տասնապատիկը։100×10=1000
 18. Ո՞րն է ամենափոքր  քառանիշ թվի քառապատիկը: 1000×4=4000