Ամփոփիչ աշխատանք

 1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։ Ցանակացած փոփոխություն բնության մեջ կոչվում է երևույթ: Երևույթները լինում են ֆիզիկական և քիմիական:
 2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։ Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, այլ փոխվում են նյութի ագրեգատային վիճակը, ձևը և չափսերը: Ֆիզիզկական երևույթների օրինակներ են՝ ապակու կոտրվելը, սառույցի հալվելը, ջրի գոլորշիանալը և այլն:
 3. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։ Լուսային, գայնային, էլեկտրական և մագիսական:
 4. Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։ Քիմիական ռեակցիաների հատկանիշներ են՝ գույնի, հոտի համի փոփոխությունը, էներգիայի անջատումը կամ կլանումը, նստվածքի առաջացումը և գազի անջատումը:
 5. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ: Քիմիական ռեակցիաների հատկանիշներ են՝ գույնի, հոտի համի փոփոխությունը, էներգիայի անջատումը կամ կլանումը, նստվածքի առաջացումը և գազի անջատումը:Օրինակ, կաթի թթվելուց կաթի հոտն ու համը փոխվում եմ, այսինքն դա քիմիական ռեակցիա է:
 6. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ։ Քիմիական ռեակցիաների պայմաններ են՝ տաքացումը, ջերմաստիճանը, ճնշումը, կատալիզացիան:
 7. Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա։
 8. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։
 9. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։
 10. Ի՞նչ է այրումը։Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։
 11. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։
 12. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։ ջուր,
 13. Ի՞նչ է վառելանյութը։
 14. Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ:
 15. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը:
 16. Որո՞նք են թթվային անձրևների առաջացման պատճառները,և ի՞նչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ:
 17. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը:

23.11.22

Էդմոնդո դե Ամիչիսի «Սիրտը» գրքի բոլոր հատվածները կարդա’ եւ կատարի’ր առաջադրանքները։

Հարցեր և առաջադրանքներ:

1.Համոզի՞չ էր հոր նամակը: Ոչ հուզիչ չեր, որովհետև ես չեմհուզվում:
2. Ո՞վ է ուսուցիչը քեզ համար: Իմ համար ուսուցիչը դա քեզ հասկացող մարդ նե:
3. Ի՞նչ տվեց քեզ  այս պատմությունը: Ինձ այս պատմություը սովորացրեց որ պետքե լինել