Posted in Մայրենի

արձվածքների բառարանից օգտվելով բացատրի՛ր տրված դարձվածքները։

Հոնքերը կիտել-տխրությունից, բարկանալուց մռայլվել

թև տալ-Խրախուսել

Զգալ ինչպես ձուկը ջրում-հարմարվել

գլխին սառը ջուր լցնել-սթափվել

փեշի քարերը թափել-հանձնվել

Եթե բառերը ճիշտ առանձնացնես, շուտասելուկը կկարդա՛ս։

Սա ասի նա կանի, նա ասի սա կանի:

Բառակապակցությունները ճի՛շտ դասավորիր և կարդա՛ թաքնված ժողովրդական առածը։

Խնձոր պոկելիս, միտքդ բեր, ամեն անգամ, ծառ տնկողին։

Ամեն անգամ խնձոր պոկելիս միտքդ բեր ծառ տնկողին:

Կարդա՛ և գուշակի՛ր հանելուկի պատասխանը։

Հսկայական փռում թխած
Մի գաթա կա սիրուն, գլոր,
Թխողն ինչքան ծայրից պոկում,
Նորից է նա դառնում կլոր:

Պատ՝. լուսին

Հոմանիշների բառարանից օգտվելով գտի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Շտապ-արագ, անհապաղ

գողտրիկ-գեղեցիկ, քնքուշ

առատ-շատ, լի

ջինջ-մաքուր, զուլալ

աննման-սքանչելի, չքնքղ

պերճ-շքեղ, ճոխ

Տրված բառերի դիմաց ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող բառեր գրիր և բառակապակցություններ ստացիր։

ճանապարհ-հարթ, Հարթ ճանապարհ

պարտեզ-ծաղկազարդ, Ծաղկազարդ պարտեզ

աքլոր-հպարտ, Հպարտ աքլոր

ջուր-զուլալ, Զուլալ ջուր

գետ-վարար, Վարար գետ

աշուն-գույնզգուն, Գույնզգուն աշուն

եղանակ-ցուրդ, Ցուրտ եղանակ

Գտի՛ր և առանձնացրո՛ւ բառերում թաքնված արմատները։

Գեղեցկատես-գեղեցիկ-տես

գունապնակ-գույն-պնակ

մտասույզ-միտ-սույզ

մրգահյութ-միրգ-հյութ

ժպտերես-ժպիտ-երես

փշածածկ-փուշ-ծածկ

Տրված արմատները միացնելով բարդ բառեր կազմի՛ր։

վարդ+ գույն=վարդագույն

ժպիտ դեմք=ժպտադեմ

քաղցր + համ=քաղցրահամ

կես + օր=կեսօր

մեծ+հասակ=մեծահասակ

բարձր +ձայն=բարձրաձայն

Posted in Հայրենագիտություն

Ջրվեժ «Հովանոց»

«Հովանոց» ջրվեժը զարմանալիորեն գեղեցիկ է և շատ սիրված զբոսաշրջիկների կողմից, անպայման արժե այցելել և տեսնել: Ջրվեժի ճանապարհն անցնելու եք կիրճի միջով: Նրան անվանում են «Հովանոց» ջրվեժ, քանի որ դա հովանոցին շատ նման է, ջուրը հոսում է քարերով, ընդլայնելով խորքերը:

Posted in Մայրենի

Տրված բառերի նախածանցները ներկի՛ր կարմիրով։

Անխոս, համակարծիք

Անգետ համարժեք

Չհավան հակադարձ

Չկամ հակադիր

Տհաս ընդհանուր

Տգեղ ընդդեմ

Դժգոհ տարատեսակ

Դժբախտ տարօրինակ

Տրված բառերում վերջածանցներն ընդգծի՛ր։

Ա Խմորեղեն, երջանկություն, գազանանոց, թզենի, ննջարան, գիրք, մանկիկ, հագուստ, թփուտ, ժողովուրդ, որսորդ։

Բ դպրոցական, տնային, բրդոտ, ցանկալի, նկարչուհի, արծաթյա, ոսկե, շարժուն, կրակոտ։

Սյունակներով առանձնացրո՛ւ Ա և Բ խմբի բառաշարքերը։ Յուրաքանչյուր սյունակի տակ գրի՛ր բառերին տրվող հարցը։ Ի՞նչ դիտարկում արեցիր։

Տրված ածանցների գործածությամբ բառեր կազմի՛ր։

Վերելակ, տարական, տակ, չամ, փոխնակ, մակույք, գեղեցկություն, արեստանոց, ամանեղեն, բալենի, բուժարան։

Տրված բառերում ածանցներն ընդգծի՛ր։

Դժգոհություն, անկախություն, համակարծություն, տար

Posted in русский

Кошка

Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных, кошка — социальное животное[7], использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела[8].

В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек[9], выведено около 200 пород, от длинношёрстных (персидская кошка) до лишённых шерсти (сфинксы), признанных и зарегистрированных различными фелинологическими организациями.

На протяжении 10 000 лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей.

Антисекс для кошек: противозачаточные таблетки, капли, уколы от гуляния
Posted in Մայրենի

Գործնական քերականություն

98. Սխալները գտի´ր և ուղղի´ր:

Օրինակ՝

Բնության մեջ ամեն ինչ՝ փոքրիկ թիթեռնիկն անգամ շատ բան կարող է սովորեցնել մարդուն: — 1. Բնության մեջ ամեն ինչ՝ փոքրիկ թիթեռն անգամ շատ բան կարող է սովորեցնել մարդուն:


2. Բնության մեջ ամեն ինչ՝ թիթեռնիկն անգամ շատ բան կարող է  սովորեցնել մարդուն:

Փոքրիկ բլրակն էլ անցիր ու կհասնես ասածս ծառին: Փոքրիկ բլրակն անցիր ու կհասնես իկ ասած ծառին:
Փոքրիկ ձկնիկը ջրիմուռների տակ էր թաքնվել: Փոքրիկ ձկնիկը թագնվելէր ջրիմուռների տակ:
Քաղաքի ծայրին՝ մի փոքրիկ տնակում, ապրում էր կախարդը: Քաղաքի ծայրի փոքրիկ տնակում, ապրում էր կախարդը:
Մի փոքրիկ առվակ իջնում  էր սարն ի վար: Մի առվակ իջնում  էր սարն ի վար:
Անտառից դուրս եկավ մի պստլիկ ձիուկ: Անտառից դուրս եկավ մի ձիուկ:
Հավն ածեց մի փոքրիկ ձվիկ: Հավն ածեց փոքրիկ ձվիկ:

 99. Տրված բառերից կամ արմատներից նոր բառեր կազմիր՝ ակ, իկ, ուկ ածանցներովԱյստեղ այդ ածանցները փոքրացնում կամ քնքշացնո՞ւմ են:

ա) Թափանցուկ, շրջիկ, մարտիկ, սիրտ ճմլիկ, ճանճ քշիկ:
 բ) Օրինակ, ճաշիկ, ախորժակ, սահնակ, պահակ, ընդունակ, մոլորակ, գիտակ, պատվիրակ, բռնակ:
 գ) Կտր(ել), դիպչ(ել), խուսափ(ել):

100. Տրված բառերից տեղ ցույց տվող ածանցավոր բառեր կազմի՛րԳրի՛ր գործածված մասնիկները (ածանցները): Կազմածդ ո՞ր բառերն են մեծատառով սկսվում:

Օրինակ՝
հույն — Հունաստան:

Հիվանդ-հիվանդանոց, ծաղիկ-ծաղկանոց, մուկ-մկստան, հայ-հայաստա, նիստ-նստարան, այբուբեն-այբենարան, դաս-դասարան, դպիր-դպրոց, դարբին-դարբնոց, հյուրհյուրանոց, զոր(ք)-զորանոց, ռուս-Ռուսաստան, գործ-գոծարան, բրուտ-բրդոտ, կույս-կուսանոց, ուզբեկ-Ուզբեկստան, հնդիկ-Հնդկաստան, թուփ-թփոտ, ծիրանի-Ծիրանանոց: