Տրված բառերի նախածանցները ներկի՛ր կարմիրով։

Անխոս, համակարծիք

Անգետ համարժեք

Չհավան հակադարձ

Չկամ հակադիր

Տհաս ընդհանուր

Տգեղ ընդդեմ

Դժգոհ տարատեսակ

Դժբախտ տարօրինակ

Տրված բառերում վերջածանցներն ընդգծի՛ր։

Ա Խմորեղեն, երջանկություն, գազանանոց, թզենի, ննջարան, գիրք, մանկիկ, հագուստ, թփուտ, ժողովուրդ, որսորդ։

Բ դպրոցական, տնային, բրդոտ, ցանկալի, նկարչուհի, արծաթյա, ոսկե, շարժուն, կրակոտ։

Սյունակներով առանձնացրո՛ւ Ա և Բ խմբի բառաշարքերը։ Յուրաքանչյուր սյունակի տակ գրի՛ր բառերին տրվող հարցը։ Ի՞նչ դիտարկում արեցիր։

Տրված ածանցների գործածությամբ բառեր կազմի՛ր։

Վերելակ, տարական, տակ, չամ, փոխնակ, մակույք, գեղեցկություն, արեստանոց, ամանեղեն, բալենի, բուժարան։

Տրված բառերում ածանցներն ընդգծի՛ր։

Դժգոհություն, անկախություն, համակարծություն, տար

Кошка

Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных, кошка — социальное животное[7], использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела[8].

В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек[9], выведено около 200 пород, от длинношёрстных (персидская кошка) до лишённых шерсти (сфинксы), признанных и зарегистрированных различными фелинологическими организациями.

На протяжении 10 000 лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей.

Антисекс для кошек: противозачаточные таблетки, капли, уколы от гуляния