10.11.2021

 1. Հաշվեք  5 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ումակերևույթի մակերեսը։ 5x5x5=125, 5×5=25, 6×25=150:
 2. Հաշվեք  9 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։ 9x9x9=729, 9×9=81, 81×6=486
 3. Հաշվեք  4 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։ 4x4x4=64, 4×4=16, 16×6=96
 4. Հաշվեք  17 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։ 17x17x17=4913, 17×17=289, 289×6=1734
 5. Հաշվեք  3 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։ 3x3x3=27, 3×3=9, 9×6=54
 6. Հաշվեք  2 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։ 2x2x2=8, 2×2=4, 4×6=24
 7. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։ 1x1x1=1, 1×1=1, 1×6=6
 8. Հաշվեք  19 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։ 19x19x19=6939, 19×19=361, 361×6=2166
 9. Հաշվեք  2 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։ 2x2x2=8, 2×2=4, 4×6=24
 10. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։ 1x1x1=1, 1×1=1, 1×6=6
 11. Հաշվեք  19 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։ 19x19x19=6939, 19×19=361, 361×6=2166
 12.  Գտեք  նկարում  պատակերված մարմինների ծավալը։ Յուրաքանչյուր խորանարդիկի ծավալը  1 սմ3  է։ a)2x2x5=20, b) 10x10x10=1000, c)10x10x5=500

արձվածքների բառարանից օգտվելով բացատրի՛ր տրված դարձվածքները։

Հոնքերը կիտել-տխրությունից, բարկանալուց մռայլվել

թև տալ-Խրախուսել

Զգալ ինչպես ձուկը ջրում-հարմարվել

գլխին սառը ջուր լցնել-սթափվել

փեշի քարերը թափել-հանձնվել

Եթե բառերը ճիշտ առանձնացնես, շուտասելուկը կկարդա՛ս։

Սա ասի նա կանի, նա ասի սա կանի:

Բառակապակցությունները ճի՛շտ դասավորիր և կարդա՛ թաքնված ժողովրդական առածը։

Խնձոր պոկելիս, միտքդ բեր, ամեն անգամ, ծառ տնկողին։

Ամեն անգամ խնձոր պոկելիս միտքդ բեր ծառ տնկողին:

Կարդա՛ և գուշակի՛ր հանելուկի պատասխանը։

Հսկայական փռում թխած
Մի գաթա կա սիրուն, գլոր,
Թխողն ինչքան ծայրից պոկում,
Նորից է նա դառնում կլոր:

Պատ՝. լուսին

Հոմանիշների բառարանից օգտվելով գտի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Շտապ-արագ, անհապաղ

գողտրիկ-գեղեցիկ, քնքուշ

առատ-շատ, լի

ջինջ-մաքուր, զուլալ

աննման-սքանչելի, չքնքղ

պերճ-շքեղ, ճոխ

Տրված բառերի դիմաց ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող բառեր գրիր և բառակապակցություններ ստացիր։

ճանապարհ-հարթ, Հարթ ճանապարհ

պարտեզ-ծաղկազարդ, Ծաղկազարդ պարտեզ

աքլոր-հպարտ, Հպարտ աքլոր

ջուր-զուլալ, Զուլալ ջուր

գետ-վարար, Վարար գետ

աշուն-գույնզգուն, Գույնզգուն աշուն

եղանակ-ցուրդ, Ցուրտ եղանակ

Գտի՛ր և առանձնացրո՛ւ բառերում թաքնված արմատները։

Գեղեցկատես-գեղեցիկ-տես

գունապնակ-գույն-պնակ

մտասույզ-միտ-սույզ

մրգահյութ-միրգ-հյութ

ժպտերես-ժպիտ-երես

փշածածկ-փուշ-ծածկ

Տրված արմատները միացնելով բարդ բառեր կազմի՛ր։

վարդ+ գույն=վարդագույն

ժպիտ դեմք=ժպտադեմ

քաղցր + համ=քաղցրահամ

կես + օր=կեսօր

մեծ+հասակ=մեծահասակ

բարձր +ձայն=բարձրաձայն