Մաթեմատիկա 17.03

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700 =9763-2300=7463

235 x 3 – 4200 : 60 =705-70=835

8100: 90 + (35×6): 7=90+210:7=120

3500 : 70 + (240 x 10) : 8=5+2400:8=305

2. Կազմի՛ր արտահայտություններ

 •  3 հատ 5 -ով ստացի՛ր
  ա․,
  բ․ 5×1=5
  գ․ 0+5=5
  դ․ 4=1=5
 •  5 հատ 3-ով ստացի՛ր
  ա․ 4×1=4
  բ․ 13-9=4
  գ․ 3+1=4
  դ․ 31-28=4
 •  4 հատ 4-ով ստացի՛ր
  ա․ 3×1=3
  բ․ 1=2=3
  գ․ 10-7=3
  գ․ 6-3=3

3.    3 տարբեր գույնի ափսեում տարբեր մրգեր են՝ խնձոր, նարինջ և բանան։ Խնձորը կապույտ և սպիտակ ափսեների մեջ չէ։ Նարինջը կապույտ և վարդագույն ափսեների մեջ չէ։ Բանանն ի՞նչ գույնի ափսեի մեջ է

Պատ՝կապույտ