Posted in Մաթեմատիկա

մաթեմ

Լրացրո՛ւ մարտ ամսվա օրացույցը և պատասխանի՛ր հարցերին:

I օր IIօր IIIօր IVօր Vօր VIօր VIIօր
երկուշաբթի երեքշաբթի չորեքշաբթի հինգշաբթի ուրբաթ շաբաթ կիրակի
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 24 25 26 27 28
29 30 31

Տարվա եղանակը
գարուն +
ամառ
աշուն
Ձմեռ
Եղանակն այսօր
արևոտ +
անձրևոտ
ցրտոտ
քամոտ
մշուշոտ
ամպամած

Շաբաթվա օրը
երկուշաբթի
երեքշաբթի +
չորեքշաբթի
հինգշաբթի
ուրբաթ
շաբաթ
կիրակի

Օրացույցից օգտվելով՝ պատասխանի՛ր հարցերին:
Այսօր ամսի քանի՞սն է 3
Վաղը ամսի քանի՞սը կլինի: 4
Երեկ ամսի քանի՞սն էր: 2
Տասներկու օրից ամսի քանի՞սը կլինի: 15
Ինը օր առաջ ամսի քանի՞սն էր: փետրվարի 23

Շաբաթվա ի՞նչ օր էր
Երեկ երկուշաբթի
Յոթ օր առաջ երկուշաբթի
Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի
1 շաբաթ հետո երեքշաբթի

Ո՞ր պատկերը պետք է լինի դատարկ վանդակներում։

4
3
2
1
Ա Բ Գ Դ

Պատ՝ եռանկյուն

Posted in Անգլերեն

My Friend

I have a friend. Her name is Lily. She is ten.She is not very tall.

She has short fair hair and green eyes.Her nose is small.Lily is a kind and a nice

girl. We like dance together . I love my friend very much.