Տեքստային աշխատանք

Ուշադիր կարդա՛ , մանուշակագույնով լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը և նախադասությանը համապատասխանեցրու գործողություն ցույց տվող բառերը:

Առաջներում, երբ դեռ ժամացույց գոյություն չուներ, մարդիկ չէին կարողանում որոշել օրվա ժամը:

Շատ ժամանակ անց, ինչ-որ մեկը մի հրաշալի բան հորինեց: Երբ արևը (փայլեց), նրա հարթ տարածության կենտրոնում մի փայտե ձող էր խրում և նշում, թե փայտի ստվերն ուր է ընկնում: Ստվերի դիրքը գետնի վրա փոխվում էր ճիշտ այնպես, ինչպես մեզ լավ ծանոթ ձեռքի ժամացույցի վրա սլաքն է տեղաշարժվում: Դրա օրինակով մարդիկ (ստեղծեցին) արևի ժամացույցը: Նրանք մի կլոր սկավառակի վրա թվեր էին նշում, իսկ կենտրոնում տեղադրում էին երկար ձող: Ձողի ստվերն ընկնում էր նշված թվի վրա՝ ցույց տալով ժամը:

Սակայն արևի ժամացույցը մի մեծ թերութություն ուներ. Այն անօգտագործելի էր ամպոտ օրերին և գիշերային ժամերին: 

Տարիներ անց մարդիկ սկսեցին ժամը որոշել մոմի միջոցով: Մոմի վրա իրարից հավասար հեռավորության վրա գծեր էին անում և պատրույգը վառում: Մոմը այրվելով հաջորդ գծին էր հասնում որոշակի ժամանակում: Մոմի ժամացույցները նաև առաջին զարթուցիչներն էին: Կոշիկը ամրացվում էր մեխին, իսկ մեխը խրվում էր մոմի այն մասում, որ ժամին մարդը ցանկանում էր արթնանալ: Բնականաբար, երբ մոմը հալվելով հասնի մեխին, կոշիկը ցած կընկնի, և մարդն այդ ձայնից (արթնանալուց):

Ավելի ուշ հորինվեց ջրի ժամացույցը: Մի անոթի մեջ, որի տակ շատ փոքրիկ անցք էր բացված, ջուր էր լցվում: Երբ անոթը դատարկվում էր, հայտնի էր դառնում, թե ինչքան ժամանակ է անցել: Ապա ջուրը փոխարինեցին ավազով: Ավազը, ի տարբերություն ջրի, ոչ սառչում է, ոչ էլ գոլորշիանում: Շատ նեղ անցքով իրար միացած երկու գնդաձև անոթներից մեկի մեջ ավազ էր լցվում: Հաշվարկն արվում էր այնպես, որ մեկ ժամվա ընթացքում ավազը մի անոթից մյուսը (լցվի):

Ավազի ժամացույցը կարելի է տեսնել նաև մեր օրերում:

Հայտնի չէ, թե ով և երբ է հայտնագործել առաջին մեխանիկական ժամացույցը, բայց այսօր արդեն բոլորը ժամացույց ունեն և առանց դժվարության միշտ կարողանում են ժամը որոշել: 

Ո՞րն է տեքստում հանդիպող թերություն բառի հականիշը: Ընդգծի՛ր ճիշտ պատասխանը:

 • նորություն
 • առավելություն
 • հաջողություն
 • բարդություն

Տեքստում հանդիպող ո՞ր բառն է նշանակում խորունկ աման:

 • անոթ
 • սկավառակ
 • ձող
 • պատրույգ

Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ գրված նրա տեսակը՝ ըստ կազմության: Ընդգծի՛ր կարմիրով:

 • ժամացույց- հոդակապով բառ
 • գիշերային-վերջածանցավոր բառ
 • գնդաձև- բարդ բառ
 • ամպոտ- նախածանցավոր բառ

Ինչո՞ւ էր ավազի ժամացույցը ավելի հարմար, քան ջրինը: Կանաչով ներկի՛ր ճիշտ պատասխանը:

 • Ավազը ավելի ճիշտ է ցույցտ տալիս ժամը:
 • Ջուրը ավելի քիչ ժամեր կարող է ցույց տալ, քան ավազը:
 • Ջուրը կարող է սառչել կամ գոլորժիանալ, իսկ ավազը՝ ոչ:
 • Ավազի ժամացույցը նաև զարթուցիչ է:

Homework

on (place) …….. There is a book on the table.
on (time) ………. We shall meet on Monday.
in (place) ……… The pen is in my bag.
in (time) ……….. He was born in 1981. His birthday is in May.
at (place) ……… I met him at the station.
at (time) ……….. I get up at 8 o’clock.
down (place) …………… He ran down the street.
up (place)……………….. The cat climbed up the tree.
out of (place)………….. They went out of the room.
into (place)……………… He went into the house.
above (place)………….. There is a bookshelf above my table.
under (place) ………….. The cat is under the table.
with (place)…………….. I shall go there with my friend.
without (place) ……….. We can’t eat soup without spoons.
for (place)………………. This book is for my brother.
of ………………… The name of the dog is Jack.
before(time) …………. I shall do my homework before supper.
after(time) …………….. They will play football after school.
in front of(place) ……. There is a small garden in front of my house.
behind(place) ………… The blackboard is behind the teacher’s table.
beside(place) ………… He came into the room and sat beside Mary.
between(place) ……… There is a picture between the windows.
about(time) ………….. I shall tell you about my best friend.
around(place) ………… They gathered around the table.
by(place) ……………….. He sat by the fire.
through(place) ………. He went through the field.

near(place) ……………. There is a shop near the house.
far from(place) ……….. Jack lives far from our house.
to(time) ………………… He goes to school every day.
from(time) …………….. He has dinner when he comes home from school.