Posted in Մայրենի

Բառային աշխատանք

Տրված բառերը դասավորի՛ր այբբենական կարգով։

արագ, բնական, արքա, բանիմաց, զավակ, դիմակ, դանակ, գովազդ, զգեստ, թութակ, թակարդ։

Արագ, արքա, բանիմաց, բնական, գովազդ, դանակ, դիմակ, զավակ, զգեստ, թակարդ, թութակ:

Տրված բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի։

Եղնիկ-եղնիկներ, թռչուն-թռչուններ, դուռ-դռներ, աչք-աչքեր, ձեռք-ձեռքեր, մարդ-մարդիկ, կին-կանայք, երեխա-երեխաներ։

Յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրի՛ր դրան տրվող հարցը։

պայուսակ-ինչ

սեղան-ինչ

համակարգիչ-ինչ

լուսավոր-ինչպիսի

խաղաղ-ինչպիսի

երեք-ինչքան

հարյուր-ինչքան

հինգ հարյուր-ինչքան

<<Բառքամոցի>> մեթոդով <<հեռուստացույց>> բառից հնարավորինս շատ բառեր կազմի՛ր։

Հեռու, ցույց, ռուս, սառույց, հատույց:

Տրված արմատներով բարդ բառեր կազմի՛ր։

միտք-մտքափոխվել,կասկածամիտ,մտազբաղ,խելամիտ

երգ-երգահան,երգարվեստ

լույս-լուսաբաց, լուսամուտ,լուսամփոփ

գույն-լավագույն, վատագույն, գույնզգույն, վարդագույն

ծաղիկ-ծաղկեպսակ, Ծաղկեվանք,ծաղկազարդ