Posted in Մայրենի

Բառային աշխատանք

Գոյական բառեր

ծաղիկ, սեղան, արև, ամպ, ծիածան, ծառ, ելակ, խնձոր, աթոռ, խոտ:

Ածական բառեր

Դեղին,կանաչ, գեղեցիկ, տխուր, կապույտ, ուրախ, մանուշակագույն, կարմիր, տգեղ, բուրավետ:

Թվական բառեր

մեկական, ութական, հազարական, հարյուրավոր, չորսական, բազմաթիվ, մի-քիչ, վեցական, յոթական, միլոնավոր:

Բայ

պարել, քնել, վազել, գրել, կարել, խաղալ, թռչել, երգել, նկարել, գծել:

Նախադուսություններ

Իվետան իր ընկերներին նվիրեց մեկական կոնֆետ:

Դեղին արևը շողում է կապույտ երկնքում:

Այգեպանը ջրում է կանաչ խոտերը:

Ես պարում եմ ընկերներիս հետ:

Մեր այգում շատ բուրավետ ծաղիկներ կան:

Իմ պապիկի ջերմատանը միլիոնավոր ելակներ կան:

Ես խաղում եմ իմ եղբոր հետ:

Իմ ընկերուհին կարմիր և շատ գեղեցիկ շորիկ էր հագել:

Ես նկարում եմ մեր այգու գեղեցիկ ծաղիկները:

Իմ ընկերները միշտ ինձ համար երգում են:

Posted in русский

Самая умная вещь

Жил-был мудрый царь. И было у него три сына. Однажды он сказал:
– Дорогие мои сыновья! Видите хранилище? Я мечтал наполнить его самым нужным, что принесло бы счастье моему народу. Кто исполнит мою мечту, станет царём, сядет на трон. Братья отправились в дорогу. Через три месяца они вернулись.

     Старший сын вынул из кармана горсть зерна и сказал:

– Хлебом я заполню это хранилище, дорогой отец!
Кто сможет прожить без хлеба? Я не нашёл ничего
нужнее, чем хлеб.
Средний сын вынул из кармана горсть земли и сказал:
– Землёю я заполню это хранилище, дорогой отец!
Без земли и хлеба нет! Я не нашёл ничего нужнее, чем
земля.
Младший сын вынул из кармана свечку и зажёг её.
– Светом я заполню это хранилище, мудрый отец.
Свет самое нужное в мире. Без света земля не даст хлеба. Без света на земле не будет жизни. Свет знания – самая нужная вещь, – сказал он.
– Молодец, мой сын! – обрадовался отец. – Ты должен стать царём, потому что хочешь наполнить своё царство и души людей светом знания. Я отдаю тебе свой трон.
– Да здравствует молодой царь! – радостно воскликнули все.

Ответьте на вопросы:

  1. Сколько сыновей было у мудрого царя? три.
  2.  Что сказал царь сыновьям? Дорогие мои сыновья! Видите хранилище.
  3. Чем решил заполнить хранилище старший сын? А средний? А младший? – Хлебом я заполню это
  4. хранилище, дорогой отец. Землёю я заполню это хранилище, дорогой отец. Светом я заполню это хранилище, мудрый отец.
  5. Кто из сыновей стал царём? Малинкый
  6. Почему? он заполню это каралежстжо цветм.

Задания:

К словам молодой-старый, маленький-байшоы, недавнодавно, плохой-хорашый, младший-прошлый, грустно-добрйы. подберите слова с противоположным значением /из текста/.