Տնային աշխատանք

Գոյական — բժշկուհի, մայրիկ, հայրիկ, տատիկ, քույրիկ, պապիկ, եղբայր, ոստիկան, աղջիկ, տղա

Գոյական- շուն, կատու, ծաղիկ, ծառ, սեղան, մուկ, նկար սար, խոտ, ժուտիկ

Ածական-գեղեցիկ, կանաչ,սև, ուրախ, տշուր, սպիտակ, խելացի, ուժեղ, մանուշակագույն, կարմիր

թվական-տասը, ութ, միլիոն, հարյուր, երեսուն, հազար, հարյուր քսանհինգ, հիսունութ, վաթսուներեք, հազար տասը

Իմ մայրիկը շատ գեղեցիկ է:

Հայրիկս շատ ուժեղ է:

Մուկը ուտում է պանիր:

Ծառի տերևները կանաչել են:

Իմ ուրախ մայրիկը երեսուն տարեկան է:

Իմ տատիկը հիսունութ տարեկան է իսկ պապիկս վաթսուներեք: