Posted in русский

Осень

А. Берлова

НОЯБРЬ
Руки мерзнут в ноябре:
Холод, ветер на дворе,
Осень поздняя несет
Первый снег и первый лед.

СЕНТЯБРЬ
Осень достала краски,
Ей много покрасить нужно:
Листья – желтым и красным,
Серым – небо и лужи.

ОКТЯБРЬ
Дождь льет с самого утра,
Льет как будто из ведра,
И как крупные цветы
Распускаются зонты.

Posted in Պատմություն

Սեպտեմբերի 1-9 առաջադրանքներ

Պատասխանել հետևյալ հարցերին.

•Ի՞նչ է պատմությունը

Պատմությունը պատմում է մեր հին ժամանակների մասին: Եթե պատմությունը չլիներ մենք չենք կարող իմանալ մեր հին ճամանակների մասին:

•Ի՞նչ է տալիս մարդուն պատմության ուսումնասիրությունը

Մարդուն տալիս է գիտություն: Մարդիք ուսումնասիրում են մեր հին ժամանակները: Եվ սովորում են դառնալ հզոր:

•Ի՞նչ եղանակներով է մարդն ուսումնասիրում պատմություն

Մադն ինպիսի եղանակով ուզում է

• Ի՞նչ ենք ակնկալում ուսումնասիրել «Պատմություն»  առարկայի շրջանակում

Լինել մեր հերոսների նման հզոր և օրինակ բարել:

• Ի՞նչ պատմական վայրերում եք եղել, ինչու՞ է այդ վայրը համարվում պատմական նշանակության։

Ծաղկե վանքում նա ունի 3 պատմություն: