Համո Սահյանի բանաստեղծությունների աշնանային բառակապակցություններ

Աշնան օրեր

Իջել է ամպը

Դեղին թերթեր

Կարմիր խարույկ

Ծեր տանձենին

ոսկեզօծվել է

դեղին բոցեր են

Դեղին հրդեհ

դեղին ծուխ

Աշնան քամի

 ոսկու տերը

Քամու համբույրից

Շշուկով դիպավ 

Խշխշաց հանկարծ

 հինավուրց կաղնին

Կռացավ կաղնին

Ճյուղերով դիպավ

ծառից-ծառ անցավ

անտառը հուզված

ոսկեզօծված գլուխն

Փոքրիկ տերև

Խշշում էր անտառն

Իսկ քամին ուրախ 

ամպի ծվեններ

Կապույտ մշուշներ

 սունկի գլուխն

 վայրի նշենին

Տապալված կաղնու

խուլ հառաչանք

 ծուխն էր ծածանում

անտառի քունը

Կարմիր սարսուռ

Առուն բարի

Ահռելի ուժ

Աշուն է

ուշ է: