Posted in Անգլերեն

Engllish 08.09.22

November 7-11

English in Mind, pages 28, 29
Reading text «America’s First Lady
»
Grammar: Present Simple, positive and negative
Exercises a, b, c, d, e, page 29

Finding the library

Listen to a conversation about the university library to practice and improve your listening skills

Posted in Մայրենի

Մայրենի 08.11.2022

 1. Նախադասությունն ընդարձակի՛ր՝ ավելացնելով ո՞ւր, դեպի ու՞ր, որտե՞ղ, որտեղի՞ց, որտեղո՞վ հարցերին պատասխանող բառեր ու բառակապակցություններ:

Օրինակ՝ Օրվա հերոսը գալիս էր: — Օրվա հերոսը մեզ մոտ էր գալիս:

Օրվա հերոսը դեպի տուն էը գալիս: Փողոցով օր­վա հերոսն էր գալիս: Դիմացից օրվա հերոսն Էր գալիս:

Մի ոհմակ է երևում: — Այնտեղ մի տարրօրինակ ոհմամ է երևում:

Ի՜նչ հանգիստ ես կանգնած: — Դու ինչ հանգիս ես կանգնած այս ցուրտ տողը:

Թռչունների մի երամ անցավ: Գեղեցիկ թռչունների երամ անցավ գետի մոտով:
Երամը թռավ. հեռացավ:

Նախորդ օրը կարգ ու կանոն էր հաստատել: Նախորդ օրը իմ ընկերը կարգ ու կանոն եր հաստատել դպրոցում:
Հաջորդ օրը բոլորս գնալու էինք: — հաջորդ օրհ մենք բելերս խիղճով գնալու էինք:

Այդ փոքրիկին կարելի է տեղավորել: այդ փոքրիկին կարելի է տեղավորել նրա նոօ սենյակում:

 1. Տրված բառերի հոմանիշ ձևերը գտի՛ր:

Օրինակ՝ ամենից լավ — ամենալավ, լավագույն

ամենամեծ — ամենից մեծ. Մեծագույն 1
փոքրագույն — ամենափոքր, ամենից փոքր 1
Ամենավատ — ամենից վատ, գեղեցկագույն- ամենագեղեցիկ. բարձրագույն-ամենաբարձր. ամենաազնիվ-ազնվագույն. ամենից հզոր-ամենահզոր, ամենից ահեղ-ամենաահեղ, համեստագույն-ամենից համեստ, ամենահին-ամենից հիյ, ամենից ծանր-ծանրագույն, ամենալուրջ-ամենից լուրջ, ամենից խոշոր-ամենախոշոր:

 1. Նախադասությունից բառերը հերթով հանի՛ր, մինչև մեկ բառ մնա:

Օրինակ՝Երկար ու դժվարին ճանապարհով էր եկել:
Երկար, դժվարին ճանապարհով էր եկել: (Չորս բառ)

Դժվարին ճանապարհով էր եկել: Կամ՝ երկար ճանապար­հով էր եկել (Երեք բառ)

Ճանապարհով էր եկել (երկու բառ)

Եկել էր: (մեկ բառ)

Ցերեկները սովորաբար մի քիչ քնում է: ցերեկները քիչ է քնում: (3 բառ)

Երեկոյան երկնքում գունդ-գունդ կուտակվեցին ամպերը:Երկնքում կուտակվեցին ամպերը (3 բառ)

Նա տանն օրերով բարձրաձայն կարդում էր սիրելի բանաստեղծի գործերը: Նա օրերով կարդում եր (2 բառ)

Հետո այդ հսկայական արձանը տեղափոխեցին գետափ: Հետո այդ արձանը տեղափոխեցին (4 բառ)

Արագիլը ճնճղուկի ձագերին պաշտպանում էր օձից: Ճնճղուկի ձագերին պաշտպանում էր (3 բառռ)

Posted in русский

Урок 15

Домашнее задание:

Упражнение 1.

Вставьте пропущенные буквы и измените по лицам глаголы спорить,ездить ,плакать.

Чистить, молвить, портить , мылиться, опостылеть, значить, спорить, обезлюдливать, обезумить, та…ть, проверить, верить, кашляет , плакать, ездить, кататься, заметить, надеяться, зависть, обидитеть.

Упражнение 2.

Вставьте пропущенные буквы.

(Он) подыщет работу, (он) дополнит ответ, дышится легко, засесть поле, обкле..шь обоями, насухо, колышется знамена, народ боится, снег тает, все зависит от обстоятельств, бродить шь по аллеям, он ненавидит ложь, сказанного не воротишь, ты все можешь, солнце греет, ты слышишь все шорохи, хочется выиграть

Классная работа:

Упр.1 Какие гласные нужно выбрать, если известно спряжение глагола? Запишите слова. 

 1. Режешь (I спр.), отвечаешь (I спр.), манишь (II спр.).
 2. Вертите (II спр.), крутите (II спр.), думаете (I спр.).
 3. Терпят (II спр.), клеят (II спр.), борется (I спр.).

Упражнение 2.

Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы и объясните их написание.

1) За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. 2) Много будешь знать — скоро состаришься. 3) Правда глаза колит. 4) Конь вырвался  — догонишь, слова сказанного не воротишь. 5) Руки не протянешь, так и с полки не достанешь. 6)Дождь вымочит, а солнышко высушить . .

 1. Если возьмешься за очень много дел не заделаешь ни одного
 2. Каждый человек должен знать сколько ему положена а то это может принести лишнее беспокоество
 3. Неприятно слышит правду
 4. Нужно следить за тем что мы говорим, иногда словами мы можем обидеть человека а потм не сможем продолжить общения с ним.
 5. если ты не будешь стараться то ты не сможешь не чего добиться
 6. это пословица про судьбу, один человек может тебе помочь

Posted in Պատմություն

Իմ գյուղը

Բարև ձեզ ես Սոֆի Օհանյանը եմ։Ես ապրում եմ Փարաքարում ։Իմ նախնիները նույն պես ապրել են Փարաքարում։Փարաքար գյուղը Հայաստանի Արմավիրի մարզում է գտնվում և Վաղարշապատի տարածաշրջանում։Պեղումների ժամանակ Փարաքար գյուղից 1, 5կմ հեռավորության հյուսիս բլարաշարի վրա հայտնաբերվել են Աշտարակ — մեհյանի ավերակներ, որի մուտքի մոտ գտնվել է արամեական արձանագրության բեկորներ, որը վկայում է, որ այն կառուցել է Արտաշես I ՝ մ․ թ․ ա․ 189-161 թթ․ համայնքում կառուցվաց է Սուրբ Հարություն և սուրբ Մարյամ եկեղեցիները ։Փարաքարը հանդիսանում է Արարատյան դաշտի հնագույն բնակավայրերից մեկը ։Գյուղը անվանել են Փարաքար, որովհետև այստեղ փողաբեր քար ենք ունեցել , դրա համար էլ կոչվել է փարա-քար՝ փող բերող քար։Համայնքի տարածքով անցնում են Երևան-զվարթնոց օդանավակայան, Երևան-Էջմիածին-Արմավիր և Երևան-մերձավան տեղական նշանակության ճանապարները։Այժմ համայնքն ունի երկու միջնակարգ և մեկ հիմնական դպրոց։Համայնքում գործում է երկու մանկապարտեզ, արվեստի դպրոց, սպորտի դպրոց։Նաև ունենք երկու բուժ․ ամբուլատորիա։Փարաքարից իմ դպրոց տևում է 17ր․ պարաքարում ապրում են հայեր, եզդիներ, սիրիայից գաղթած հայեր։Այստեղ բնաքչությունը շատ մեծ է հասնում է մոտ 9000-ի մենք ունենք մեծ հարևանություն։Մենք կարծես մի մեծ ընտանիք լինենք։ Կարծում եմ ,որ հարևան ունենալը հրաշալի է։ Ես սիրում եմ իմ Փարաքարը։

Posted in Պար

Կոմիտասի շորոր

Տարածաշրջանը- հավանաբար Ապարանի

Ձեռքերի բռնվածքը- ճկույթներով

Ձեռքերի դիրքը-հորիզոնական

Ժանրը— հարսանեկան

«Շորորի» այս տարբերակը գրառվել է Կոմիտասի կողմից։ Կոմիտասը գրառել է 8 պար,որոնցից դեռևս վերծանվել է երկուսը։

Շորորը գրաբարյան սորոր թռչունն է։ «Սորոր»-ը և «Շորոր»-ը, ըստ երևույթի, նույնն են: Ենթադրվում է, որ սորորիկ կոչվող թռչունը կաքավն է: Մեր նախնիները հավատում էին, որ մեր հարազատների հոգիները համբարձվում էին և վերածվում թռչունների։ Սորորալ բառի հիմքի վրա առաջացել է այս «Շորոր» պարատեսակը, որի խորհուրդը նախնյաց պաշտամունքն է։

Կոմիտասը ինքը «Շորորը» դասում է էպիկական պարերի շարքին։

Պարաքայլերը

 • Աջ ոտքով երկու քայլ դեպի առաջ
 • Կրկնակի հարված աջ ոտքով՝ ձախի զսպանակումներով
 • Աջ ոտքը ուղիղ անկյան տակ դնել աջի ետևում (միաժամանակ շարժելով մարմինը), ապա ձախը դնել աջի կողքին՝ աջն ուղղելով (տրամաբանորեն ետ գնալով) (կրկնել այս քալը 2 անգամ)
 • Կրկնել 1-ից 3-րդ քալերը
 • Աջ ոտքով քայլ դեպի աջ
 • Ձախը ոտքով խաչաձև անցում աջ ոտքին, ապա խաղացնել ձախ ոտքը
 • Գնալ ձախ՝ աջը խաչելով ձախ ոտքին, ապա խաղացնել աջ ոտքը
 • Կրկնել 5-րդ և 6-րդ քայլերը

  Պարեղանակ
Posted in Պար

Գյովընդ

Տարածաշրջանը- հայկական լեռնաշխարհ

Ձեռքերի բռնվածքը- ճկույթներով

Ձեռքերի դիրքը-հորիզոնական

Ըստ Աճառյանի պարի ծագումնաբանությունը գալիս է պարսկերենից, որը նշանակում է գունդ։ Ըստ Ստեփանոս Մալխասյանի այն նաև նշանակում է համայքնի ամբողջականություն, մեծ և հզոր միավորում, ինչը նաև մեկնաբանելի է պարի մեջ քանի որ պարում ենք շրջանով։ Այն համայնքային պար է, այսինքն պարում են բոլորը՝ չկան սահմանափակումներ։

Տարբեր բարբառներում գյովընդ բառը տարբեր ձև է հանդիպում՝ գյոնդ, կյոնդ և այլն։

Այն պատկանում է երկու գնալ, մեկ դառնալ պարաընտանիքին։

Գոյություն ունի «Գյովընդի» բազմաթիվ տարբերակներ։ Միայն տասնյակ օրինակներ գրի է առել Սրբուհի Լիսիցյանը։

Այս պարաձևերը տարբերակվում են ըստ տեմպի, ըստ խաղացող ազատ ոտքի, ըստ ձեռքերը բռնելու ձևի և այլն:

Պարաքայլերը

 • աջ ոտքը կատարում է քայլ դեպի աջ
 • ձախ ոտքը կատարում է կցորդ քայլ մի փոքր առաջ
 • աջ ոտքը նորից կատարում է քայլ դեպի աջ
 • ձախ ոտքը կատարում է «խաղ»
 • ձախ ոտքը դրվում է դեպի ձախ
 • խաղում է աջ ոտքը

Իրականում դեպի ձախ կատարվում է մեկ քայլ, որն էլ ժողովրդի կողմից բնութագրվում է «մեկ դառնալ» տերմինով:

Գլուխը մարմնի համեմատ ոչ մի դարձում չի կատարում, այսինքն պտտվում է այնքան իչքան կորդինացիան է պահանջում։

Ձեռքերը խորհրդանշում են մարմնի տեղաշարժի ուղղությունը։

Պարեղանակ

Posted in Պար

Փափուռի

Տարածաշրջանը- հայկական լեռնաշխարհ

Ձեռքերի բռնվածքը- ուսերից

«Փափուռին» չարխափան պար է, պարվել է չար ուժերին վանելու նպատակով։ Գրաբարում փափառա բառը նշանակում է հարվածել, արկանել, կոտրել, ոչնչացնել և այլն։

Այս պարը ամենատարածված պարատեսակներից է, որը մինչ օրս պահպանվել է կենցաղում՝ հատկապես սասունցիների շրջանում։ Այս պարի մեջ առկա են այնպիսի շարժումներ, ինչպիսիք են ծափը, ոտքով հարվածները և ըստ ավանդույթի ծափերի միջոցով վախեցնում են չար ուժերին, իսկ հարվածներով հարվածում չարքերին։

Պարը բաղկացած է դանդաղ և արագ մասերից։ Դանդաղ մասը բաղկացած է զսպանակաձև շարժումներով, արագ մասը՝ թռիչքային։

Պարաքայլերը

 • պարն սկսվում է քայլով դեպի աջ՝ ձախ ոտքը խաչվելով անցնում է աջ ոտքին
 • ձախ ոտքը բարձրանում և ծալվում է հետ և իջնելուց հետո կրունկով հարվածում գետնին, իր սովորական դիրքից մի քիչ առաջ
 • այնուհետև աջ ոտքն է կատարում նույն գործողությունը, կրունկով հարվածում իր դիրքից մի քիչ առաջ այնուհետև կողք
 • ոտքերը միանում են իրար, տեղում կատարվում է զսպանակային խաղ

Պարեղանակ

Posted in Բնագիտություն

Ուսումնական աշուն 🌵💚

Կակտուսների տերևները վերածվել են փշերի, մազիկների ու խոզանակների, որոնք խիտ ծածկում են կակտուսի ցողունները և այնքան ջուր չեն գոլորշիացնում, որքան տերևները։ Դրա համար էլ նույնիսկ ամենաշոգ եղանակին բույսերը իրենց ցողուններում պահում են խոնավություն և մնում հյութալի։ Որոշ կակտուսներ պարունակում են մինչև 3000 լ ջուր։ Անապատներում կակտուսները խոնավության միակ պահապաններն են և հաճախ են փրկում ճանապարհորդների կյանքը։ Փշերը կակտուսի համար նաև պաշտպանիչ դեր են խաղում՝ պաշտպանելով կենդանիներից 🌵💚

Fotka GRIG Garden.
Fotka GRIG Garden.
Fotka GRIG Garden.
Posted in Մայրենի

Գործնական քերականություն

38.   Անջատ գրվող բարդ  բառերի  (հարագրությունների) իմաստները մեկական բառերով արտահայտի՛ր:

Պար գալ-պարի գնալ. զրույց անել-զրուցել. խաղ անել-խաղալ. թույլ տալ-թուլանալ:

41. Շարունակի՛ր (հետո ի՞նչ եղավ):

Արթնացա,  երբ արևն արդեն  ծագել ու շողերը ներս էր գցել պատուհանիցս: Արագ հագնվեցի ու վազեցի ղեպի խոհանոց: Շտապում էի: Խոհանոցից  դուրս եկավ մի տղամա՞րդ. Թե՞  կին՝ չհասկացա: Տարօրինակն էր: Նա էլ զարմացած ինձ էր նայում: Մի վատ բան գուշակեցի: Նետվեցի միջանցք ու աչքս գցեցի մեծ հայելուն: Ես ճիշտ այնպիսին էի,  ինչպիսին խոհանոցից դուրս եկածը, շատ տարօրինակն էի: Մի քիչ շփոթված ու մի քիչ տխուր մտա սենյակ: Այնտեդ հավաքված էին իրարից չտարբերվող տարօրինակ ու շփոթահար մարդիկ՝ հինգ հոգի: Հավանաբար մերոնք էին: Միանգամից գլխի չընկա էլ, թե ո՛վ ով էր:

Հետո պարզվեց. որ այդ օրը մեր քաղաքում բոլոր մարդիկ դարձել էին արտաքինով չափազանց նման էակներ: Եվ հետո նրանք վազում էին իմ հետեվից; Ես վխից լքեցի մեր քաղաքը: Եվ գնացի ուրիշ երկիր: Երևի կհետաքրքրվեք թե որ երիր եմ գնացել: Ես գնաց եմ Իսպանիա: Եվ շարունակում եմ այնտեղ ապրել:

43. Նախադասություներն ընդարձակի՛ր:

Մարիան Պտտվում է ճամփորդության մասին:

Հասկանում ենք քո դեպքերի մեջ եղել ենք:

Մարի և Մարիան Հեռանում են :

Մոռացել ես որ այսօր տոն է:

Գտա քո շապիկը: