Posted in Մաթեմատիկա

23.12.2021

Առաջադրանքներ

  • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

2 և 44=44
15 և 
25=75
6 և 240=240
3 և 13=39
7 և 17=119
5 և 17=85
8 և 11
=88
25 և 75=75
18 և 72=72
24 և 18=72
3 և 7=21
9 և 11=99
260 և 13=210
100 և 30=300
13 և 390=390
81 և 27=81
24 և 60=120
35 և 60=420
15 և 50=150
4 և 170=340

  • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

2 և 44=2
15 և 
25=5
6 և 240=6
3 և 13=1
7 և 17=1
5 և 17=1
8 և 11
=1
25 և 75=25
18 և 72=
24 և 18=6
3 և 7=1
9 և 11=1
260 և 13=13
100 և 30=10
13 և 390=13
81 և 27=12
24 և 60=12
35 և 60=5
15 և 50=5
4 և 170=2

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s