Մաթեմատիկա

Այո

|a*b|=a*b

ա) կավելանա 5-ով
բ) փոքրանում է 7-ով
գ) 2-ով ավելանում է
դ) փոքրանում է 3-ով

ա) |-4-(-3)|=1
բ) |5-(-9)-8|=6
գ) |6-2|+|6-(-1)|=11

(-7)-(5)=-2
|-2|=2
|-7|-|5|=2
|2|=2

Հավասար է ամբողջ գումարի բացարձակ արժեքի:

60:120/100=60*100/120=50

Պատ.՛ 50

ա) 2500մ
բ) 1900մ

Ամբողջ թվի բացարձակ արժեք

500. Գտե՛ք հետեւյալ թվերի բացարձակ արժեքները. – 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։

10,1,3,12,18,0,19,100

501. Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

Եթե դրական թվի բաձարձակ արժեքը հավասար է 9-ի ուրեմն նրա հակադիր թվերի բաձարձակ արժեքը 9 է:

502. Եթե բացասական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 20-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

Ուրեմն իր հակադիր թվի բաձարձակ արժեքը 20 է:

503.Իրար հավասա՞ր են արդյոք հակադիր թվերի բացարձակ արժեքները։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

Այո օրինակ՝ +2 ու -2 ի հակադիր թվերը երկուսն էլ 2-ի են հավասար:

504. Հաշվե՛ք.

ա) |– 6| + |4|=-2,

բ) |21| – |6|=17,

դ) |– 50| + |– 4|, =46

ե) |31| + |27|=58

զ) |15| · |– 12|,=-180

է) |– 18| · |– 21=+378|

, ը) |44| : |– 4|=-11

թ) |– 210| : |– 15|=+14։

գ) |– 3| – |– 1|=+2,

505. Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի

մեծ է.

ա) – 7 եւ 11, գ) – 31 եւ – 50, ե) 0 եւ – 3, բ) – 6 եւ – 5, դ) 9 եւ 8, զ) 17 եւ 0։

506. Գրե՛ք այն թվերի բազմությունը, որոնց բացարձակ արժեքները հավասար են 8, 3, 4, 15 թվերից որեւէ մեկին։

-8,+8, -3,+3, -4,+4, -15,+15

507. Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով հետեւյալ թվերը.

0, – 15, – 45, 10, – 30։

0:5+11=11, -15:5+11=-9 , -45:5+11=+3,  10:5+11=+13, -30:5+11=+7 

508.Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու

դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) |-5| = 5, գ) |0| = 0, ե) |+3| – 1 = 2, բ) |– 1| = 1, դ) 2 · |2| = 4, զ) 3 + |3| = 6։

511. Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման կարգով.

– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։

0, 3,4,5,18,29,39

Գարնանային խնդիրներ

 1. Արամը մայրիկին նվիրեց սպիտակ ու  դեղին կակաչներից կազմված  ծաղկեփունջ։  Քանի՞ սպիտակ կակաչ  կար ծաղկեփնջում, եթե հայտնի է, որ դեղին կակաչները սպիտակներից 2 անգամ շատ էին, իսկ  բոլոր կակաչները միասին 33 հատ էին։ 2+1=3, 33:3=11,
 2. Ծաղկեփնջում դեղին վարդերի քանակը 4 անգամ շատ էր սպիտակ վարդերի քանակից։ Քանի՞ դեղին վարդ կար ծաղկեփնջում, եթե ծաղկեփնջում վարդերի ընդհանուր քանկը 25 էր։ 1+4=5, 25:5=5, 25-5=20
 3. Աննան ու իր  փոքրիկ  քույրիկը  որոշեցին տատիկին    միասին  ծաղիկ   նվիրել։  Նրանք միասին  ունեին  3000  դրամ։   Որքա՞ն   գումար    ուներ  Աննան,  եթե    նա    քույրկից  5  անգամ շատ գումար ուներ։ 1+5=6, 3000:6=500, 3000-500=2500
 4. Աշոտն ու եղբայրը    որոշեցին իրենց քույրիկին   միասին  ծաղիկ   նվիրել։  Նրանք միասին  ունեին  2400  դրամ։   Որքա՞ն   գումար    ուներ  Աշոտը,  եթե    նա    եղբորից  400 դրամ ավելի շատ գումար ուներ։ 2400-400=2000, 2000:2=1000, 2400-1000=1400
 5. Զամբյուղում կար 10 կարմիր,   8  սպիտակ և 6 դեղին վարդ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ վարդ պետք է հանել զամբյուղից, որպեսզի համոզված լինենք, որ հանել ենք գոնե 1 կարմիր վարդ։ 8+6+1=15
 6. Զամբյուղում կար 6 կարմիր,   5  սպիտակ և 11 վարդագույն գերբերա։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գերբերա պետք է հանել զամբյուղից, որպեսզի համոզված լինենք, որ վերցրել ենք երեք տարբեր գույնի գերբերա։ 11+6+1=18
 7. Զամբյուղում  կար 10  կարմի, 12 դեղին և 6 սպիտակ մեխակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մեխակ  պետք է վերցնել զամբյուղից, որպեսզի համոզված լինենք, որ վերցրել ենք 2 տարբեր գույնի մեխակ։ 12+1=13
 8. Մարգագետնում 1800 ծաղիկների  2/9  մասը  կակաչներ էին։    Քանի՞ կակաչ  կար մարգագետենում։ 1800:9×2=400
 9. Նարեկն ու իր պապիկը  այգում միասին տնկեցին ծառեր։ Նրանք միասին քանի՞  ծառ տնկեցին, եթե նրանց  տնկած  ծառերի  քանակը կրկնապատկենք, արդյունքը  փոքրացնեք 5-ով, ապա կստանաք 3-ի հնգապատիկը։ *x2-5=15, 15+5=20, 20:2=10
 10. Պարտեզում եղած նարգիզների քանակի կրկնապատիկից, եթե հանենք ամենափոքր երկնիշ թվի եռապատիկը, ապա կստանանք 10։ Քանի՞ նարգիզ կար պարտեզում։ *x2-30=10, (10+30):2=20
 11. Սիրելի սովորողներ, կազմեք   գարնան ու  գարնանային տոներին նվիրված   խաչբառ, ինչպես նաև խնդիրներ։