Posted in Մաթեմատիկա

Անհայտ գումարելի

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279
Անհայտ Գումարելի=ԳումարՀայտնի գումարելի
4156+123=4279

4279-123=4156

Առաջադրանքներ

1․ Գտիր  անհայտ   գումարելին․

Օրինակ՝

 +2409 = 6695
665  
 2409  
 4286  
       
       
 +618=2686
    2686               
 618               
 2068               
                    
                    
 +1095 = 4573
 4573               
1095               
 3478               
                    
                    
 +898 = 4573
 4573               
 898               
 3675               
                    
                    
 +698=5089
 5089               
  698               
 4391               
                    
                    
 +905=1100
 1100               
 905               
  195               
                    
                    

2.Լրացրու նախադասությունը․

 Անհայտ ․․․ գտնելու համար անհրաժեշտ  է գումարից հանել հայտնի գումարելին։

 • Նվազելին
 • Գումարելին
 • Արտադրիչը
 • Բաժանելին

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք

11-ով։

Պատ`11-ով

4.Երկու թվերի գումարը 25-ով մեծ է երկրորդ թվից։ Ո՞րն է առաջին թիվը։

Պատ՝25-ով

5.Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 9-ով, իսկ մյուսը թողել են նունը: Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը:

Պատ՝9-ով

6.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծացնենք 21-ով։

Posted in Հաշվետվություն, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա հաշվոտվություն

Սիրելի սովորողներ, կատարեք 1-ին ուսումնական շրջանի հաշվետվություն։
Հաշվետվություն կազմելիս պատասխանեք հետևյալ հարցերին՝

 • Սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ու դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում ինչպիսի՞ մաթեմատիկական նախագծերի եք մասնակցել։ Նախագծերից ո՞րն է ձեզ ամենից շատ դուր եկել։
 • Իմ ընտանիքը
 • Թթուդրիկ ֆլեշմոբ
 • Թվի պատիկը
 • Տրամաբանական խնդիրներ
 • Մասնակցե՞լ եք մաթեմատիկական ամենամսյա ֆլեշմոբներին։այո
 • Նշեք հրապարակումների քանակը։
 • 17
 • Տեղադրեք մաթեմատիկա բաժնի հղումը։

https://sofiohanyan.school.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/

Posted in Մաթեմատիկա

Իմ ընտանիքը

1.Դավիթը 2 տարեկան է, իսկ նրա մայրիկը մեծ է նրանից 15անգամ:3 տարի հետո մայրիկը քանի տարով մեծ կլինի Դավիթից:

2. Սոֆիի հայրիկը 32 տարեկան է, մայրիկը 2 տարով փոքր նրանից: 15 տարի հետո քանի տարեկան կլինի Սոֆիի մայրիկը:

3. Նատալին 2 տարեկան է, իսկ նրա քույրիկը մեծ է նրանից 4 տարով: 2 տարի հետո Նատալին քանի անգամ փոքր կլինի իր քույրիկից:

4. Նատալին 6 տարեկան է, իսկ նրա տատիկը մեծ է նրանից 10 անգամ:5 տարի առաջ տատիկը քանի տարով էր մեծ Նատալիից:

Ընտանիքիս անդամները աճման կարգով՝

Դավիթ-2 տարեկան, Նատալի- 5տարեկան, Սոֆի-8 տարեկան, մայրիկ- 30տարեկան, հայրիկ-32 տարեկան, տատիկ-60 տարեկան, պապիկ- 60տարեկան:

Ընտանիքիս անդամները նվազման կարգով՝

Պապիկ-60 տարեկան , տատիկ- 60տարեկան, հայրիկ- 32տարեկան , մայրիկ- 30տարեկան, Սոֆի- 8 տարեկան, Նատալի-5 տարեկան, Դավիթ-2 տարեկան:

Posted in Մաթեմատիկա

25.11․2020

Բանավոր հաշվարկներ

Կրկնեք բազմապատկման աղյուսակը։

Թեմա՝ Մնացորդով բաժանում։

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 6 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 3։

6*5+=30+3=33

2)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 13 է, թերի քանորդը՝ 9,
մնացորդը՝ 7։

13*9+7=117+7=124
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, թերի քանորդը՝ 2,
մնացորդը՝ 7։11*2+7=29


4) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
15-ի բաժանելիս։

14

5)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
23-ի բաժանելիս։Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 4-ի և 6-ի։

:23

0….,22

22

6)Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը 4-ի և 6-ի բաժանելիս ստանում ենք 3 մնացորդ։

12+3=15

7)Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 8-ի և 20-ի։

40

8)Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը 8-ի և 20-ի բաժանելիս ստանում ենք 2 մնացորդ։

40+2=42

Posted in Մաթեմատիկա

Թեմա՝ Թվի բաժանարար

Թվի բաժանարար են այն թվերը, որոնց վրա այդ թիվը բաժանվում է առանց մնացորդի։

Օրինակ՝ 10-ի բաժանարար են այն թվերը, որոնց վրա 10-ը բաժանվում է առանց մնացորդի։

Այսինքն՝  10-ի բաժանարար են՝ 1,2,5,10 , քանի որ 10-ը 1,2,5,10  թվերից յուրաքանչյուրի վրա բաժանվում է առանց մնացորդի։

Ստուգենք՝

10։1=10, ուստի 1-ը 10-ի բաժանարար է։

10։2=5,      ուստի 2-ը 10-ի բաժանարար է։

10։5=2,      ուստի 5-ը 10-ի բաժանարար է։

10։10=1,    ուստի 10-ը 10-ի բաժանարար է։

10-ի բաժանարարներից ամենափոքրը 1-ն է, ամենամեծը՝ 10-ը։

Ցանկացած թվի համար իր բաժանարարներից ամենափոքրը 1-ն է, ամենամեծը՝ հենց այդ  թիվը։

Առաջադրանքներ  

 • Թվարկիր 8-ի բոլոր բաժանարարները ։ Ո՞րն է 8-ի ամենափոքր բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենամեծը։
 • Թվարկիր 15-ի բոլոր բաժանարարները։ Ո՞րն է 15-ի ամենափոքր բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենամեծը։1, 3, 5, 15,
 • Թվարկիր 20-ի բոլոր բաժանարարները։ Ո՞րն է 20-ի ամենափոքր բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենամեծը։1, 2, 4, 5, 10, 20,
 • Թվարկիր 14-ի բոլոր բաժանարարները։ Ո՞րն է 14-ի ամենափոքր բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենամեծը։1, 2, 7, 14,
 • Քանի՞ բաժանարար ունի 18-ը, ո՞ր թվերն են դրանք։1, 2, 3,6, 9, 18, ունի 6-հատ բաժանար։
 • Ո՞ր թիվն է 64-ի ամենամեծ բաժանարարը։64:
 • Ո՞ր թիվն է 25-ի ամենամեծ բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենափոքրը։1, 25,
 • Թվարկիր 30-ի բոլոր բաժանարարները։ Ո՞րն է 30-ի ամենափոքր բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենամեծը։1, 2,3, 5, 6, 10, 15,30,
 • Գտիր 26 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։1+26=27
 • Գտիր 48 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։48+1=49
Posted in Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

 • 21;12;36;63;25;52;13;31;15;51;18;81;20;2;100;1;29;92;14,41;35,53;40,4;48,84 թվերից առանձնացրու

ա) զույգ թվերը։12, 36, 52, 18, 20, 2, 100, 92, 14, 40, 4, 48, 84:

բ) կենտ թվերը։21, 63, 25, 13,31, 51, 15, 81, 1, 29, 41, 53, 53:

 • Ո՞րն է ամենափոքր զույգ թիվը։2
 • Ո՞րն է ամենափոքր զույգ երկնիշ  թիվը։10

Թեմա՝ Համեմատում

2  թվերից մեծ է այն թիվը  որի նիշերի քանակը  ավելի շատ է։  Օրինակ՝ 6426>652։

Օրինակ՝   Եթե  համեմատվող  թվերի նիշերի քանակը  հավասար են, ապա մեծ է այն թիվը որի ամենաբարձր կարգում գրված թիվն ավելի մեծ է:

Օրինակ՝ 654>354։

                654<658։

                654>651։

Թվերը դասավորել աճման կարգով, նշանակում է թվերը դասավորել փոքրից մեծ հերթականությամբ։

Օրինակ՝  1,5,6,10,25,28  թվերը դասավորել ենք  աճման կարգով։

Թվերը դասավորել նվազման կարգով նշանակում է թվերը դասավորել մեծից փոքր հերթականությամբ։

Օրինակ՝  28,25,10,6,5,1 թվերը դասավորել ենք  նվազման կարգով։

1. Համեմատի՛ր.

3405 և 47809

32005 և 22070

27789 և 26789

230204 և 234504

23426 և 23789

2845 և 2845

264890 և 264897

 456717 և 234597

32569 և  32569

 2. Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն:389<395 8734>8645356589>356*49306784<306*84475*56<475759

3․Թվերը դասավորել   աճման կարգով՝   

323890, 4567, 45, 890584, 456, 3։

3, 45, 456, 4567, 323890, 890584:

4․Թվերը դասավորել նվազման կարգով՝ 3689, 452, 3698, 12, 156, 569993։

569993, 3698, 3689, 452, 156, 12:

5․  8455 > 84*5 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն   ի՞նչ   թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

8455>8445

6․Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված նվազման կարգով․

 •  100, 200, 4010, 5070, 6000
 • 3200, 1340, 540, 100, 290
 •  3368, 2358, 2321, 101, 15
 • 2065, 112, 99, 9, 10
Posted in Մաթեմատիկա

Թթուդրիկ ֆլեշմոբ

1. 1կգ․ բանջարեղենով թթու պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 100 գր․ աղ։Տատիկը թթու պատրաստելու համար օգտագործեց 5 կգ․ կաղամբ, 2 կգ․ ծաղկակաղամբ, 1 կգ գազար և 1 կգ․ վարունգ։Ինչքան աղ օգտագործեց տատիկը թթու պատրաստելու համար։

2. 3 կգ․ թթվի տարայում տեղավորվում է 500 գր․ վարունգ, 700 գր ծաղկակաղամբ, 300 գր․ գազար և 800 գր․ կաղամբ։6 կգ․ թթվի տարայում թթու պատրաստելու համար ինչքան բանջարեղեն անհրաժեշտ կլինի։

Տնական թթու 10-ից 10 Ռեստորան Օնլայն Առաքում Երևան, Հայաստան - Menu.am
Posted in Մաթեմատիկա

13.11.2020

1.Սովորողները նկարում էին Աթաբեկ Խնկոյանի հեքիաթները՝ «Ագռավն ու աղվեսը», «Ճպուռն ու մրջյունը», «Մկների ժողովը» և «Փեսացու մուկը»: Դասարանում 22 սովորող կար: Նրանց կեսը նկարում էր «Ագռավն ու աղվեսը», մյուս կեսից հինգը՝ «Ճպուռն ու մրջյունը», իսկ մնացածի կեսը՝ «Մկների ժողովը»: Քանի՞ հոգի էր նկարում «Փեսացու մուկը»:

պատ․ 3

2.Արփին ճաշի համար աղցան պատրաստեց: Մեկ բաժին աղցանի համար պետք է 3 լոլիկ, 2 վարունգ, 1 պղպեղ: Քանի՞ լոլիկ, վարունգ և պղպեղ օգտագործեց Արփին 8 բաժին աղցան պատրաստելու համար:

պատ․

3.Պարկում կա 8 կարմիր, 4 դեղին և 11 կանաչ գնդակ: Առանց պարկի մեջ նայելու՝ ամենաքիչը քանի՞ գնդակ պետք է այնտեղից հանել, որ հանածներից գոնե մեկը դեղին լինի:

4.Տարբեր թվանշաններով գրվող ամենափոքր քառանիշ թվի հարյուրավորների կարգում ի՞նչ թվանշան է գրված:

1023 0-ն

5. Մեկ մուտք ունեցող բազմահարկ շենքի յուրաքանչյուր հարկում կա չորս բնակարան: Ո՞ր հարկում է 49-րդ բնակարանը, եթե բնակարանների համարակալումը սկսվում է առաջին հարկից` 1 համարով:

6.Մտապահած թվի կրկնապատիկին գումարեցին 6 և ստացան 90: Ո՞ր թիվն էին մտապահել:

42

7.Ագարակում ձմռանը նախապատրաստվելիս ձիերի համար գնեցին 76 տուկ խոտ: Տուկերը համարակալեցին. ամեն մեկի վրա փակցրեցին համապատասխան համարը: Քանի՞ անգամ օգտագործեցին 7 թվանշանը:

8.Պարտեզապուրակային աշխատանքից հետո տղաները հոգնել էին: Նրանք դպրոցի հյուրատանը երեկոյան՝ ժամը ութին, պառկեցին՝ քնելու: Տղաներից մեկը նախապես լարեց զարթուցիչը՝ հաջորդ օրը՝ առավոտյան՝ ժամը տասին արթնանալու և գործը շարունակելու համար: Քանի՞ ժամ կհասցնեն քնել տղաները, մինչև զարթուցիչն արթնացնի նրանց:

9.Օգտագործելով թվաբանական գործողության նշանները՝ հինգ մեկերի միջոցով ստացեք 100:

10. 2020 տարեթվի գրության մեջ օգտագործվում է իրարից տարբեր երկու թվանշան՝ զրոն և երկուսը: Հաջորդը ո՞ր տարեթիվն է, որի գրության մեջ նորից օգտագործվում են միայն զրո և երկու թվանշանները:

Posted in Մաթեմատիկա

Թվի պատիկը

Առաջադրանքներ

 1. Գտիր  7-ի  կրկնապատիկը։7×2=14
 2. Գտիր  6-ի  եռապատիկը։ 6×3=18
 3. Գտիր   8-ի  քառապատիկը։8×4=32
 4. Գտիր  10-ի  հնգապատիկը։    10×5=50
 5. Գտիր  4-ի  տասնապատիկը։    4×10=40
 6. Թվարկիր  2-ի  պատիկ մի  քանի թիվ,  որոնք փոքր են 20-ից։2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18:
 7. Թվարկիր   3-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 3-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։3, 6, 9, 12, 15 …
 8. Գրեք  6-ի  պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 54-ից։6, 12,18,24,30, 36,42, 48:
 9. Գրեք  8-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 8-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։8, 16,24, 32, …
 10. Թվարկիր 7-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 30-ից։35, 42, 49, 56, 63, 70, …
 11. Թվարկիր  9-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 9-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։9, 18, 27, 36, …
 12. Թվարկիր 10-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 70-ից։10, 20, 30, 40, 50, 60,
 13. Թվարկիր  12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ից։36, 48, 60, …
 14. Գրեք  13-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 13-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։13,26, 39, 52, …
 15. Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։ 10×6=60
 16. Ո՞րն է ամենամեծ  միանիշ թվի կրկնապատիկը։ 9×2=18
 17. Ո՞րն է ամենափոքր  եռանիշ թվի տասնապատիկը։100×10=1000
 18. Ո՞րն է ամենափոքր  քառանիշ թվի քառապատիկը: 1000×4=4000