Posted in Մաթեմատիկա

Ճանապարհ, ժամանակ,արագություն

Հայրիկս երկու 20 կմ ճանապարհը անցնում է 30 ր , իսկ պապիկս նույն ճանապարհը մեկ ժամում:Ում արագությունն է ավելի մեծ:

Գնացքը մեկ ժամում անցնում է 100 կմ ճանապարհ, իսկ ինքնաթիռը այդ նույն ժամանակում 200 կմ ճանապարհ: Որի արագությունն է մեծ և որքանով:

Մայրիկս 4 կմ ճանապարհը անցնում է վազքով 2 կմ\ժ արագությամբ, իսկ Լիլիի մայրիկը նույն ճանապարհը 1կմ|ժ արագությամբ, որքանով է իմ մայրիկի անցած ժամանակը մեծ Լիլիի մայրրիկի անցած ժամանակից:

Կրիան 8 կմ ճանապարհը անցնում է 2 կմ|ժ արագությամբ, ինչքան ժամանակ կծախսի կրիան այդ ճանապարհը անցնելու համար:

Ավտոբուսը ունի 15 կմ ժամ արագություն, իսկ հեծանիվը հինգ կմ ժամ արագություն: Երկու ժամում ավտոբուսի անցած ժանապարհը քանի անգամ է մեծ հեծանիվի անցած ճանապարհից:

Նարեն հինգ կմ ժամ արագությամբ շարժվելով անցավ վազքուղին երկու ժամում, իսկ Արամը նույն արագությամբ շարժվելով անցավ մեկ ժամ քիչ ծախսելով: Ինչքան ճանապարհ անցավ Արամը:

Posted in Մաթեմատիկա

Գունային խաղեր

  • Պարկում կա 7 կանաչ, 9 դեղին և 15 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։ 15+7=22, 22+1=23
  • Պարկում կա 2 կանաչ, 4 դեղին և 7 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինենտարբեր գույնի գնդակներ։7+4=11, 11+1=12
  • Պայուսակում կա 4 կանաչ, 6 դեղին և 10 կարմիր մատիտ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երկուսը  լինի կարմիր։ 6+4=10, 10+1=11
  • Պայուսակում կա 3 կանաչ, 5 դեղին և 15 կարմիր գնդիկ։Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երեքը  լինի կանաչ։ 15+5=20, 20+3=23

Posted in Մաթեմատիկա

Թումանյանի հեքիաթներով խնդիրներ

Կկուն ուներ 3 հատ ձագ, աղվեսը եկավ և կկվից վերցրեց 2 ձագ: Հետո կկուն ածեց և ձվերից դուրս եկան 9 ձագ , աղվեսը նորից եկավ և վերցրեց ևս 6 ձագ: Քանի՞ հատ ձագ մնաց կկու մայրիկի մոտ:

Անբան Հուռին պետք է գզեր և մաներ 30 պարկ բանբակ: Ճնճղուկները նրանից տարան 8 պարկ բամբակ, իսկ գոռտերը նրա նվիրեցին 14 պարկ բամբակ: Հուռին իր հերթին բամբակը կիսեց երկու մասի՝ կեսը իրեն, կեսը իր մայրիկին: Քանի՞ պարկ բամբակ մնաց Անբան Հուռիի մոտ:

Պառավը կովը կթեց և ստացվեց 7 դույլ կաթ: երկու դույլ նա տվեց Պոչատ աղվեսին, իսկ չորսը դույլ տվեց աղջկան: Քանի՞ դույլ մնաց պառավի մոտ:

Նանին ունի հինգը փուշ կրակ վառելու համար, նրան պետք է ևս երկու: Ծիտը նրան տվեց ութը փուշ և նանին կրակը վառեց յոթը փուշով: Քանի՞ փուշ մնաց նանիի մոտ:

Posted in Մաթեմատիկա

Անհայտ գումարելի

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279
Անհայտ Գումարելի=ԳումարՀայտնի գումարելի
4156+123=4279

4279-123=4156

Առաջադրանքներ

1․ Գտիր  անհայտ   գումարելին․

Օրինակ՝

 +2409 = 6695
665  
 2409  
 4286  
       
       
 +618=2686
    2686               
 618               
 2068               
                    
                    
 +1095 = 4573
 4573               
1095               
 3478               
                    
                    
 +898 = 4573
 4573               
 898               
 3675               
                    
                    
 +698=5089
 5089               
  698               
 4391               
                    
                    
 +905=1100
 1100               
 905               
  195               
                    
                    

2.Լրացրու նախադասությունը․

 Անհայտ ․․․ գտնելու համար անհրաժեշտ  է գումարից հանել հայտնի գումարելին։

  • Նվազելին
  • Գումարելին
  • Արտադրիչը
  • Բաժանելին

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք

11-ով։

Պատ`11-ով

4.Երկու թվերի գումարը 25-ով մեծ է երկրորդ թվից։ Ո՞րն է առաջին թիվը։

Պատ՝25-ով

5.Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 9-ով, իսկ մյուսը թողել են նունը: Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը:

Պատ՝9-ով

6.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծացնենք 21-ով։