Posted in Մայրենի

Արևմտահայերենի օրեր

Արևմտահայերենի բառարանից օգտվելով, գրի՛ր տրված բառերի ու արտահայտությունների արևելահայերեն տարբերակները։

սովորել-ած

հոգնել-հոգնել

լուռ-լուռ

պառկել-պառկել

կուլ տալ- կլանել

լրություն-լրութիուն

օղակ-օղակ

խենթ-խելառ

մեգ-մառախուղ

փուչիկ-փուչիկ

բաժակ-բաժակ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s