Posted in Մայրենի

Հայկական տառեր

Ա ա -այբ Ժ ժ- ժե ճճ — ճե Ռ ռ — ռա
Բ բ- բեն Ի ի — ինի Մ մ- մեն Ս ս — սե
Գ գ- գիմ Լ լ- լյուն Յյ-հի Վ վ — վեվ
Դ դ- դա Խ խ – խե Ն ն – նու Տ տ — տյուն
Ե ե — Եչ Ծ ծ – ծա Շշ- շա Ր ր — րե
Զզ- զա Կ կ – կեն Ո ո — ո (վո) Ց ց — ցո
էէ- Է Հ հ – հո Չչ- չա ՈՒ ու – ու
Ը ը- ըթ Ձ ձ — ձա Պ պ – պե Փ փ — փյուր
Թ թ — թո Ղ ղ — ղատ Ջջ-ջե ֊Քք-քե
Եվ և — և
О о — о
Ֆֆ-ֆե

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s