Posted in Մայրենի

Իմ ընկերը Ռաֆայելը

Իմ ընկեր Ռաֆայել աշխարհի ամենա լավ ընկերներից է: Ես նրա հետ ծանոթացել եմ սեպտեմբերին: Նա շատ լավ ընկեր է: Ռաֆայելը շատ է սիրում գրել, հաշվել նաև նա շատ է սիրում հյուրասիրել: Իմ կարծիքով Ռաֆայելը շատ է սիրում խաղալ: Ռաֆայելի անունը Իտալերեն անուն է: Նա շատ բարի ընկեր է: Ռաֆայելը, նաև ունի օգնական դասատու նրա անունն է Ընկեր Ռիմա: Նա միշտ ներկա է մեր դասերին և մեր դասերը այդպես ավելի հետաքրքիր են դառնում: Մենք Ռաֆայելի հետ խաղեր: ենք խաղում Նա իմ սիրելի ընկերն է:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s