Posted in Հաշվետվություն, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա հաշվոտվություն

Սիրելի սովորողներ, կատարեք 1-ին ուսումնական շրջանի հաշվետվություն։
Հաշվետվություն կազմելիս պատասխանեք հետևյալ հարցերին՝

  • Սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ու դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում ինչպիսի՞ մաթեմատիկական նախագծերի եք մասնակցել։ Նախագծերից ո՞րն է ձեզ ամենից շատ դուր եկել։
  • Իմ ընտանիքը
  • Թթուդրիկ ֆլեշմոբ
  • Թվի պատիկը
  • Տրամաբանական խնդիրներ
  • Մասնակցե՞լ եք մաթեմատիկական ամենամսյա ֆլեշմոբներին։այո
  • Նշեք հրապարակումների քանակը։
  • 17
  • Տեղադրեք մաթեմատիկա բաժնի հղումը։

https://sofiohanyan.school.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s