Posted in Հաշվետվություն

Բնագիտութան հաշվետվություն

Մենք էլ ենք բնության մի մասնիկը

Բնագիտական Հարցեր

Եվրասիա. առաջադրանք

Բնագիտության ֆլեշմոբի հարցեր

Սոֆիի տնկածծառը

Իսկ հիմա ես ձեզ կպատմեմ, ոնց առաջին անգամ ես սովորեցի բնագիտություն առարկան: Սկզբից շատ դժվար էր,իսկ հետո հեշտացավ ես շատ բաներ սովորեցի բնագիտություն առարկայից, և սկսել եմ սիրել բննագիտություն առարկան:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s