Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 20.03

  1. Որոշե՛ք, թե քանի գրամ է կշռում մեկ տանձը:
    գֆ Պատ՝100գ
  2. Լուծի՛ր խնդիրները:

Մերին գնեց 5 էսկիմո և 2 շոկոլադ, վճարեց ընդամենը 1600 դրամ։ Որքա՞ն արժե մեկ էսկիմոն, եթե 1 շոկոլադն արժե 300 դրամ։

Լուծում՝

1)2×300=600

2)1600-600=1000

1000:5=200

Պատ․՝200

Արամը 5 կարկանդակի և 2 հյութի համար վճարեց 800 դրամ։ Որքա՞ն արժե մեկ կարկանդակը, եթե 1 հյութն արժե 200 դրամ։

Լուծում՝

1)2×200=400

2)800-400=400

3)400:5=80

Պատ․՝80

  1. Կրկնի՛ր բաժանման աղյուսակը այս խաղի միջոցով:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s